22 maja 2015

 

Bydgoszcz dnia 22 maja 2015r 

KOMUNIKAT ZK OZZL DLA MEDIÓW

w sprawie wniosku do MZ dotyczącego zmiany przepisów regulujących dyżury medyczne lekarzy rezydentów

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem (pismem) aby minister przygotował projekt takiej zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadzi jednoznaczny przepis, że dyżury medyczne pełnione przez lekarzy rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego MUSZĄ był pełnione na podstawie umowy o pracę podpisanej z tym pracodawcą, z którym podpisana jest umowa rezydentury. W ten sposób zakazane będzie podpisywanie z lekarzami – rezydentami umów cywilno-prawnych na pełnienie dyżurów.

Powyższy wniosek powstał w wyniku b. licznych sygnałów, jakie napływały w ostatnim roku od lekarzy rezydentów do ZK OZZL. Dotyczyły  nieprawidłowości związanych z pełnieniem przez rezydentów dyżurów medycznych. Te nieprawidłowości przyjmowały najczęściej następującą postać:

– zmuszanie rezydentów do samodzielnego dyżurowania na oddziałach mimo nieposiadania przez nich wystarczających kompetencji,

– zmuszanie rezydentów do permanentnego dyżurowania na SOR niezależnie od specjalizacji, którą zdobywa rezydent,

– przedłużanie czasu pracy rezydentów ponad obowiązujące normy czasu pracy bez podstaw prawnych i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Elementem (pretekstem), który umożliwia dyrektorom powyższe działania jest zatrudnianie lekarzy rezydentów na dyżurach medycznych na podstawie umowy cywilno-prawnej, a nie na podstawie umowy o pracę.  W ocenie OZZL i wielu prawników a także przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnianie lekarzy rezydentów na podstawie umowy cywilno-prawnej stanowi sprzeczność samą w sobie. Lekarz rezydent jest bowiem – z definicji – lekarzem nie w pełni samodzielnym, a umowa cywilno-prawna przewiduje całkowitą indywidualną odpowiedzialności lekarza za jego działania podejmowane w ramach tej umowy.  Dyżur medyczny jest szczególnym rodzajem pracy lekarza. Wymaga podejmowania szybkich decyzji w sytuacji często zagrożenia życia. Doświadczenie lekarza ma wówczas niezwykle istotne znaczenie. Może też zdecydować o czyimś (pacjenta) życiu. Dlatego zlecanie niedoświadczonym i dopiero szkolącym się lekarzom pełnienia samodzielnych dyżurów na podstawie umowy cywilno-prawnej jest działaniem niedopuszczalnym i nieuczciwym – tak w stosunku do tych lekarzy, jak i ich pacjentów. ZK OZZL zwracał już uwagę na to niebezpieczne zjawisko Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani  dr Jolancie Orłowskiej-Heitzman, uzyskując Jej poparcie w tej sprawie. Jednak rozwiązanie tego problemu nie jest możliwe bez zmiany przepisów prawa.  Stąd powyższy wniosek ZK OZZL do Ministra Zdrowia.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

list do MZ – tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie