17 sierpnia 2023
Ogłaszamy PROTEST lekarzy w ochronie zdrowia pacjentów 30 września‼️
Wspólnie z Porozumienie Rezydentów OZZL mówimy stanowcze NIE bylejakości w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce! 🛑🤚
Żądamy, jako postulat zerowy, wycofania się ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisaniu recept wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego.
📢 OCZEKUJEMY: 📢
1️⃣ Jakościowego kształcenia lekarzy. Nie ma zgody na szkoły zawodowe i uczelnie techniczne bez zaplecza dydaktycznego, infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego.
2️⃣ Wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta, co zapewni prawidłową jakość pracy. Nie zgadzamy się na zakopanie nas biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego i bezpieczeństwa pacjenta.
3️⃣ Większych inwestycji w ochronę zdrowia – 8% PKB to minimum, by zapewnić właściwą i nowoczesną pomoc pacjentom.
🚨Ochrona zdrowia MUSI stać się kluczowym punktem programów politycznych na te wybory.
Nieważne kto będzie zasiadał w parlamencie – my oczekujemy realnych zmian, a nie czczych obietnic. Oczekujemy szacunku, dialogu i zadbania o zdrowie polskiego pacjenta. ✅