UWAGA!

OZZL zapewnia wszystkim swoim członkom 24 godzinną opiekę prawną, która polega na możliwości zadawania pytań (telefonicznie i niekiedy też

mailowo) i uzyskiwania odpowiedzi w ciągu 24 godzin na dowolne tematy w zakresie przepisów prawnych.

Aby uzyskać taką opiekę należy zgłosić się do odpowiedniego Zarządu Regionu OZZL bo od 1 lipca 2020 roku organizację i finansowanie tej opieki przejęły (od Zarządu Krajowego OZZL) odpowiednie Zarządy Regionów OZZL. W różnych regionach opieka jest oferowana przez różne firmy wybrane przez poszczególne Regiony.

Zarząd Krajowy OZZL