Statut OZZL z dnia 15 października 2022 roku pdf


Deklaracja członkowska OZZL – 2023r.
Lekarz zatrudniony na postawie umowy o pracępdf, word 2013 logo overview
Lekarz zatrudniony bez umowy o pracę
  – pdf, word 2013 logo overview


Zakładanie Oddziału Terenowego – wzory dokumentów – word 2013 logo overviewpdf


Zebranie ogólne sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Terenowego – wzory dokumentów word 2013 logo overviewpdf


Zjazd Regionalny OZZL sprawozdawczo – wyborczy – wzory dokumentówword 2013 logo overview