13 czerwca 2024

Wczoraj (12 czerwca) odbyło się posiedzenie rady dialogu społecznego dotyczące kadr medycznych.

🚨 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐨 𝐎𝐙𝐙𝐋 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐣𝐚𝐬𝐧𝐞:

Należy zdjąć z lekarza obowiązek refundacji, odciążyć z biurokracji oraz efektywizować pracę❗️
➡️Wyzwaniem jest dbanie o specjalistów, gdyż na nich spoczywa kształcenie nowych kadr a w szczególności:

🔹należy poprawić pensje specjalistów zatrudnionych na umowie o pracę w publicznym systemie, bez specjalistów nie ma kształcenia rezydentów (około 20 tys. specjalistów pracuje na umowę o pracę w systemie publicznym, należy o nich zadbać, bo w przeciwnym razie odejdą do POZu czy AOSu);

🔹aktualnie nie ma zachęt do prowadzenia szkolenia specjalizacji, 330 zł za prowadzonego rezydenta nie ma realnego wpływu na zainteresowanie;

🔹największym wyzwaniem dla systemu pozostanie zachowanie ciągłości świadczeń w trybie dyżurowym, praca dyżurowa jest obciążająca i wysoce odpowiedzialna. W najbardziej newralgicznych obszarach ochrony zdrowia już jest coraz mniej chcących podejmować pracę;

🔹aktualnie pracujemy z ministerstwem zdrowia nad stworzeniem norm minimalnego zatrudnienia w przeliczeniu na pacjenta;

🔹sprzeciwiamy się obowiązkowi określania refundacji przez lekarza i biurokracji;

👥 W spotkaniu uczestniczyli: przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL Grażyna Cebula-Kubat, ekonomistka i ekspertka OZZL Anna Gołębicka oraz przewodniczący PR OZZL Sebastian Goncerz.