20 czerwca 2013

 

Jak już informowaliśmy, ZK OZZL podjął działania mające na celu zmianę części przepisów zawartych w zarządzeniach prezesa NFZ dotyczących wymogów wobec lekarzy wykonujących niektóre świadczenia zdrowotne (np. badania endoskopowe przewodu pokarmowego w warunkach AOS) finansowane przez Fundusz. W ocenie OZZL przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych obywateli.

 

ZK OZZL zwrócił się w tej sprawie do Prezes NFZ, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Z doświadczenia wiemy jednak, że skuteczność takich wystąpień związkowych jest dużo większa, jeśli w ślad za nimi idą liczne listy od pojedynczych, pokrzywdzonych lekarzy. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich lekarzy, których pozbawiono PRAW NABYTYCH – do wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego (lub innych) przez zarządzenie Prezesa NFZ i różne inne „zawirowania” z zaświadczeniami o posiadaniu takich umiejętności  – ABY OPISALI SWOJĄ SYTUACJĘ w listach, skierowanych do Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Obywatelskich.  W ten sposób interwencja OZZL zostanie uwiarygodniona i siła nacisku na rozwiązanie tego problemu znacznie wzrośnie.

 

W załącznikach poniżej przedstawiamy jeden z takich listów, który już został wysłany. O powszechności problemu świadczy fakt, że w jednym tylko województwie śląskim wskutek powyżej opisanych działań, uprawnienia do wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego straciło KILKUDZIESIĘCIU DOŚWIADCZONYCH ENDOSKOPISTÓW ! Wśród nich nawet ci, którzy byli nauczycielami posiadaczy obecnych „ważnych” certyfikatów.   

 

ZK OZZL

 

 załączniki:

strona 1

-strona 2

-strona 3

– strona 4 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie