18 lipca 2019

 

Bydgoszcz dnia 12 lipca 2019

Do wszystkich ugrupowań politycznych

biorących udział w wyborach do Parlamentu w roku 2019

 

 

Szanowni Państwo,

Zbliżające się wybory do Parlamentu RP i poprzedzająca je kampania wyborcza są dobrą okazją aby zastanowić się nad najważniejszymi problemami społecznymi, którymi powinien się zająć przyszły rząd. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dzisiaj dziedziną najbardziej zaniedbaną, spośród tych, które zależą bezpośrednio od rządu, jest publiczna ochrona zdrowia. Ugrupowanie, które nie przedstawi wiarygodnego programu naprawy publicznego lecznictwa nie powinno liczyć na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Wszystkie badania opinii społecznej pokazują bowiem, że naprawa publicznej ochrony zdrowia jest wskazywana jako pierwsze zadanie władz publicznych na szczeblu krajowym.

Dlatego z satysfakcją odnotowujemy, że temat publicznej ochrony zdrowia staje się powoli jednym z głównych tematów kampanii wyborczej i niemal każde ugrupowanie przedstawia jakieś propozycje w tym względzie. Chcąc uporządkować tę dyskusję i dać możliwość porównania programów poszczególnych partii zwracamy się do Państwa z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy w Polsce powinna istnieć publiczna ochrona zdrowia czy wyłącznie prywatna, finansowana ze środków prywatnych i/lub z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych ?
 2. Czy możliwa i czy konieczna jest likwidacja kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia? Nie chodzi tutaj o kolejki „techniczne”, które mogą występować w najbardziej nawet sprawnych organizacjach, ale o kolejki „systemowe”, które są stałym elementem systemu i stanowią istotne utrudnienie w dostępie do odpowiednich świadczeń medycznych, skutkujących niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia chorych (tak, jak to jest obecnie w Polsce).
 3. Czy dopuszczalne jest administracyjne limitowanie liczby świadczeń refundowanych , które mogą wykonać poszczególne szpitale czy przychodnie?
 4. Co należy zrobić aby zlikwidować „systemowe” kolejki do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia?
 5. Jaka powinna być wysokość nakładów (ze środków publicznych) na publiczną ochronę zdrowia ?
 6. Jaki powinien być system finansowania: powszechna składka , finansowanie z budżetu państwa, indywidualne obowiązkowe konta zdrowotne, inne – jakie ?
 7. Kto – jaka instytucja czy instytucje – powinny być płatnikami za świadczenia publicznej ochrony zdrowia: urząd państwowy, instytucja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezależna od władz publicznych, kilka konkurujących ze sobą instytucji (firm) ubezpieczenia zdrowotnego, w tym prywatne ?
 8. Czy publiczna ochrona zdrowia powinna obejmować wszystkie świadczenia zdrowotne, czy powinny być świadczenia wyłączone z koszyka świadczeń refundowanych?
 9. W jaki sposób zlikwidować (ograniczyć) nadużywanie refundowanych świadczeń zdrowotnych (korzystanie ze świadczeń bez merytorycznie uzasadnionej potrzeby) przez pacjentów?
 10. Czy powinno być tzw. współpłacenie za niektóre świadczenia refundowane ze środków publicznych? Jakich świadczeń powinno to dotyczyć ?
 11. Jak powinny być finansowane szpitale i przychodnie – czy za wykonane świadczenia czy ryczałtowo (budżetowo) – określono kwotą na rok w zależności od liczby osób objętych opieką, a może w inny sposób – jaki? Czy wszystkie placówki tak samo, czy różne różnie (np. inaczej szpitale powiatowe, inaczej kliniki )
 12. Czy pacjent powinien mieć prawo wyboru szpitala i przychodni (lekarza), czy – przeciwnie – powinna być rejonizacja leczenia ?
 13. Czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych powinny być udzielane wyłącznie przez placówki, których właścicielem są władze publiczne czy też przez placówki (zakłady) prywatne i jeżeli tak, to czy warunki finansowania obu sektorów powinny być takie same ?
 14. Jaki powinien być system (sposób) wynagradzania personelu medycznego ? (np. rynkowy: wynagrodzenie zależy od sytuacji finansowej placówki, a może z gwarantowanymi ustawowo minimalnymi wynagrodzeniami dla poszczególnych zawodów – jaka wtedy powinna być wartość tych wynagrodzeń- albo ze ściśle określonymi widełkami płac: płace minimalne i maksymalne dla każdego zawodu a może inny system – jaki? )

Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania i przesłanie ich na adres elektroniczny ozzl@ozzl.org.pl

Odpowiedzi upowszechnimy w środowisku lekarskim i upublicznimy.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu    

 

otrzymali:

Platforma Obywatelska RP

Biuro krajowe

ul. Wiejska 12a, piętro IV

00-490 Warszawa

e-mail: biuro@platforma.org

Prawo i Sprawiedliwość

ul. Nowogrodzka 84/86,

02-018 Warszawa

e-mail: biuro@pis.org.pl

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A,

00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl

Komitet Wyborców Kukiz 15

ul. Norberta Barlickiego 28,
50-324 Wrocław

Wiosna Roberta Biedronia
ul. Wejherowska 16
81-046 Gdynia
email: czesc@wiosnabiedronia.pl

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Biuro Krajowe

ul. Złota 9, lok. 4
00-019 Warszawa

e-mail: rzecznik@sld.org.pl

KORWIN

ul. Piękna 3/8,

00-539 Warszawa

Lewica Razem

Biuro partii:
ul. Łowicka 25/lok. P4 (wejście od Karłowicza)
02-502 Warszawa
e-mail: kontakt@partiarazem.pl

Nowoczesna

Biuro Krajowe

ul. Nowy Świat 27,

00-029 Warszawa

e-mail: info@nowoczesna.org

Porozumienie

Biuro Krajowe

ul. Wilcza 23 lok. 29

00-544 Warszawa

e-mail: biuro@pjg.org.pl

Ruch Narodowy
ul. Stanisława Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa

biuro@ruchnarodowy.net

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie