14 grudnia 2015

Bydgoszcz dnia 14 grudnia 2015r.

Komunikat ZK OZZL

w sprawie spotkania z Ministrem Zdrowia dotyczącym wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia

 

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu 15 grudnia br. o godzinie 14.30  weźmie udział w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia poświęconym wynagrodzeniom w sektorze ochrony zdrowia. Spotkanie odbywa się z inicjatywy i na zaproszenie ministra.

ZK OZZL bardzo docenia fakt, że obecny minister zdrowia dostrzega problem wynagrodzeń pracowników służby zdrowia i widzi potrzebę jego systemowego rozwiązania. Jest to postawa odróżniająca go na korzyść od poprzedników, którzy twierdzili, że nie ma takiego problemu, bo wynagrodzenia w ochronie zdrowia podlegają regulacji rynkowej. Jest to oczywisty fałsz. System opieki zdrowotnej w Polsce, wbrew poglądom upowszechnianym przez wielu polityków, nie jest systemem rynkowym, ale jest ściśle regulowany przez państwo, które ustala szpitalom sztywne warunki finansowe, dyktując ceny na refundowane świadczenia zdrowotne oraz limity tych świadczeń. Warunki te są – w ogromnej większości – bardzo niekorzystne. Od bankructwa szpitale chronią tylko dopłaty samorządów terytorialnych, „rolowanie długów” i ….. wyzysk personelu medycznego.  Wyzysk ten jest możliwy właśnie dlatego, że wynagrodzenia pracownicze w tym niby-rynkowym systemie są jedynymi elementami kosztów szpitali, które można dowolnie obniżać. Doraźne próby złagodzenia tego wyzysku, zwykle pospieszne i dyktowane politycznymi kalkulacjami, powodują dodatkowy chaos w systemie i dodatkowo komplikują problem.

OZZL przedstawi Ministrowi Zdrowia następujące, alternatywne sposoby rozwiązania problemu wynagrodzeń w ochronie zdrowia:

 1. wprowadzenie ustawowej płacy minimalnej dla  pracowników zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia (dla lekarzy specjalistów w wysokości: 3x „średnia krajowa”, dla niespecjalistów w wys. 2x „średnia krajowa”)
 2. podpisanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników  zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia ( przewidującego płace dla lekarzy w wysokości jak wyżej,
 3. wprowadzenie rynkowych zasad kształtowania płac personelu medycznego przez uwolnienie cen za refundowane świadczenia zdrowotne i zaniechanie administracyjnego limitowania świadczeń refundowanych przez państwo.

                                                                                                                                                                               

Informujemy, że w delegacji OZZL w spotkaniu weźmie udział także przedstawiciel Porozumienia Rezydentów OZZL. Lekarze rezydenci są bowiem liczną(ok 20 tys.) grupą zawodową, dla których pensje określa bezpośrednio Minister Zdrowia. Rozwiązanie problemu ich wynagrodzeń jest zatem stosunkowo proste i minister może to zrobić, przy dobrej woli jego i rządu, praktycznie „od ręki”.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu     

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie