12 listopada 2009

 

1.Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu,

stanowisko zastępcy ordynatora.

Płaca zasadnicza:     2652,00 zł brutto

dodatek funkcyjny         928,20 zł brutto

dodatek stażowy         265,20 zł brutto

premia                         663,00 zł brutto

 

2.Szpital w Stargardzie Szczecińskim ,

stanowisko – starszy asystent (na etacie, większość lekarzy jest zatrudnionych na kontrakcie). Płaca zasadnicza – 4000 zł ( od 01 .10.09r.)  + dodatek stażowy + premia 5%.

 

3.SP ZOZ w Biłgoraju,

wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi:
(bez specjalizacji)-  mł. asystent 3200zł
(ze specjalizacją))-  asystent 3600 zł
starszy asystent – 4000

 

4.ZOZ MSWiA w Lublinie:

starszy asystent płaca zasadnicza 3000 zł,

– ordynator – płaca zasadnicza 3500 zł.

 

5.SPSK-4 Lublin

– płaca zasadnicza starszego asystenta – specjalisty (poza anestezjologami) – 4000 zł.

 

6.Szpital w Kościanie (Wielkopolska)

Płace zasadnicze wielu lekarzy specjalistów po ok. 30 latach pracy – 3400 PLN  brutto.

 

7.Szpital psychiatryczny w Morawicy, woj. Świętokrzyskie,

– specjalista płaca zasadnicza 3200 zł brutto/ miesięcznie

 

8.Kraków – Kobierzyn – szpital psychiatryczny

– specjalista – płaca zasadnicza – 4200 zł. brutto,

 

9.Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie – płace zasadnicze specjalistów:
ordynator – 3500 PLN + 20 % dodatku funkcyjnego;
z-ca ordynatora – 3300 PLN + 10 % dodatku funkcyjnego
starszy asystent – 3300 PLN

 

10.Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Płaca zasadnicza specjalisty – 4000 brutto

 

11.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Płaca zasadnicza specjalisty – starszego asystenta – 3700 zł brutto

 

12.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Płaca zasadnicza specjalisty („ubiegłorocznego”) – 2890 zł brutto

 

13.Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Płace zasadnicze lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wahają się od 3 000 do 3 700 zł brutto

 

14. Szpital Neuropsychiatryczny Abramowice  

Płace zasadnicze asystenta (jedynkowicza) 3200 zł brutto,

Starszego asystenta (dwójkowicza) – 3900 zł brutto.

 

15. Instytut Medycyny Wsi –

Płace zasadnicze

mlodszy asystent (bez specjalizacji) – 2600-2800
asystent (I stopień) – 2800
starszy asystent: II stopień – 3000
II stopień + podspecjalizacja – 3200
W przypadku lekarzy posiadajacych tytuł „dr n.med.” – dodatkowo 200 zł.

  

16. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
płaca zasadnicza ordynatora brutto 3380 zł + dodatek funkcyjny 75% + premia 4% + wysługa lat,

płaca zasadnicza specjalisty, starszego asystenta –2400-2600 zł brutto (+ premia + wysługa lat)

 

17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  

Wynagrodzenie specjalisty z chorób wewnętrznych i kardiologii ( 15 lat stażu) – 4350 brutto.

 

18.Szpital Powiatowy w Zawierciu

płace zasadnicze brutto:


Ordynator                                                         3800,00zł
Zastępca ordynatora                                     3200,00zł
Lekarz z II stopniem specjalizacji              2800,00zł
Lekarz z I  stopniem                                       2500,00zł
Lekarz bez specjalizacji w trakcie             2200,00zł

Lekarz na rezydenturze:                              3458,00 – 3890,00zł

W szpitalu nie ma premii
Do składników wynagrodzenia dochodzi wysługa lat plus dodatek funkcyjny.

Anestezjolodzy mają takie same wynagrodzenia jak wszyscy lekarze w Szpitalu.

 

 

19. CSK UM w Łodzi:
młodszy asystent – 2400 zł brutto, do tego nikt nie ma pełnego etatu, najczęściej 1/8 – 1/4…
starszy asystent ok. 3400zł brutto płacy zasadniczej.

20.SP ZOZ w Łasku

Płaca zasadnicza starszego asystenta (specjalista ) 3400 zł brutto +dodatek stażowy. Premie zlikwidowane

 

21. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku:
Płaca zasadnicza specjalisty (starszego asystenta) – 3503 zł + premia regulaminowa 5% ( dla wszystkich pracowników) + dodatek za doktorat – 65 zł

22. Klinika Psychiatrii w Lublinie

Płaca zasadnicza specjalisty psychiatrii na stanowisku starszy asystent – 2932,00 zł.

 

23. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Płaca zasadnicza starszego asystenta – 3.900 brutto

 

24.N.Z.O.Z. „Przychodnia U Źródła Marii” Sp.zo.o.Gdynia.

Płaca zasadnicza specjalisty – 3333 zł na jeden etat

   

25. Szpital Specjalistyczny im. Łukowicza w Chojnicach

Płaca zasadnicza specjalisty- 3800 zł miesięcznie brutto

26. SPSK 1 Lublin Klinika Dermatologii

Płaca zasadnicza lekarza specjalisty (nieakademickiego) – 3065 zł brutto,

Płaca zasadnicza specjalisty (akademickiego) – w przeliczeniu na 1 etat – ok. 3200zł brutto.

 

27. Szpital im PCK w Gdyni Redłowie

Płaca zasadnicza specjalisty – 3400 zł brutto miesięcznie

28. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Płaca zasadnicza specjalisty chorób wewnętrznych – 2689, 00 zł brutto ! (+ wszystkie dodatki = 3059 brutto – 2100 zł netto za miesiąc pracy)

29.Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Pensja zasadnicza lekarzy specjalistów z drugim stopniem specjalizacji wynosi 2500 zł. (!!!)

30. Samodzielny Publiczny Szpitalu Klinicznym Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Pensja zasadnicza lekarza specjalisty na pełnym etacie to 3200 zł brutto

31. Szpital Psychiatryczny w Choroszczy k. Białegostoku,

Płaca zasadnicza lekarza z II stopniem specjalizacji wynosi 2530 zł.

 

32. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Płaca zasadnicza lekarza specjalisty, zatrudnionego w poradni – 2630 zł !

 

33. Szpital MIejski w Gdyni

Płaca zasadnicza specjalisty laryngologa – 3400zł

  

34. WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ( dawne Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka)
pensja zasadnicza specjalisty pediatrii – 3300

35. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, Szpital Dziecięcy w Gdańsku Oliwie

Płaca zasadnicza specjalisty z pediatrii – 3300

– zastępca ordynatora – 3600 zł

– ordynator – 4200 zł

36. Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie

Płaca zasadnicza specjalisty z 3560 zł (płaca zmniejszona od marca br)

 

37. Szpital Kliniczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Płaca zasadnicza lekarza specjalisty 3900zl. brutto miesięcznie.

38. Poradnia Dziecięca POZ  Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.

Płaca zasadnicza specjalisty II stopnia – 3400 zł brutto.

Płaca zasadnicza specjalisty I stopnia – 3200 zł brutto.


 

  

39. Centralny Szpital Weteranów USK im. WAM w Łodzi:

Płaca zasadnicza specjalisty – 3500 zł


 

40. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich Lekarz z drugim stopniem specjalizacji kwota płacy zasadniczej to 3704zł.

 


Zarząd Regionu Dolnośląskiego OZZL przesyła dane

o wynagrodzeniu lekarzy specjalistów


 

L.P.

szpital

WYNAGRODZENIE SPECJALISTY

1

Szpital Wojewódzki

Jelenia Góra

Specjalista IIo 2860

Specjalista Io 2552

2

Szpital im. Gromkowskiego

Wrocław


Specjalista IIo 3960

3

Szpital im. Dłuskiego

Wrocław


Specjalista IIo 4000

4

Szpital w Polanicy Zdrój

Ul. Jana Pawła II nr 2

Specjalista IIo 4000

5

PSK nr 1 Wrocław

 

 

Specjalista IIo 4000

Hematolodzy 4800

6

Szpital w Kłodzku


Specjalista IIo 3900

7

Szpital w Wałbrzychu
 
 
Lekarz specjalista  nie zabiegowy 3300

Lekarz specjalista zabiegowy 3500

8

Okręgowy Szpital Kolejowy
we Wrocławiu


Specjalista II0 + doktorat + wysługa lat ok. 4000

9

Szpital w Oławie


Specjalista IIo 3800

10

Szpital im. Marciniaka

Wrocław

Ul. Traugutta

Specjalista IIo 4 000

Hemodynamiści , anestezjolodzy , lekarze z 2 specjalizacjami IIo 4 300


51. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

Płaca zasadnicza specjalisty – 3449 zł brutto miesięcznie

 

52. SPZOZ Kłobuck – woj, Śląskie

Płaca zasadnicza specjalisty – 4000 zł brutto miesięcznie

 

53 Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Płaca zasadnicza starszego asystenta, specjalisty chirurgii stomatologicznej – 2340 zł !!! brutto

 

54. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej (SPZOZ)

Płaca zasadnicza specjalisty (ginekologa) 3 040 zł brutto miesięcznie

 

 

55. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Wynagrodzenie zasadnicze znakomitej większości specjalistów z doktoratami i z wieloletnim stażem, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, waha się w granicach 2.499 zł – 3.064 zł.
 
56. SZPZOZ im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym (Łomianki pod Warszawą)
 Płace zasadnicze:
starszy asystent: 4000 zł brutto
asystent: 3500 zł brutto
młodszy asystent: 2800 zł brutto
 
57. Szpital Ogólny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego
Płaca zasadnicza lekarza specjalisty (starszego asystenta) wynosi 3800 zł( specjalista zabiegowy ) lub 3600 zł ( specjalista nie zabiegowy ) , lekarza z I st. specjalizacji ( asystenta) 2900 zł .

Nie ma żadnych dodatków.

 

58.Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie – Jeziornie.Płaca zasadnicza lekarza specjalisty 3819 zł.

 

59. Szpital Powiatowy ZOZ Olesno

Płaca zaadnicza specjalisty II st. – 3400 zł brutto miesięcznie.  

60. SPZOZ Giżycko
Płaca zasadnicza specjalisty II st.od 3870 do 3931 zł brutto

61. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

pensja zasadnicza specjlaisty II stopnia wynosi 4 tys zl,
specjalisty I stopnia 3 tys zl,

bez specjalizacji 2tys zl.

62. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji w Łodzi
(połączone dwa szpitale w Łagiewnikach i  w Tuszynie)
Płaca zasadnicza lekarzy specjalistów II stopnia wynosi ok.4000zł,
płaca lekarzy z I stopniem specjalizacji  wynosi ok. 3200-3600zł.
 63. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Płaca zasadnicza specjalisty - brutto 3500zł. 
 64. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie:
młodszy asystent (bez specjalizacji) - 2610 zł
asystent (I stopień) - 2870 zł
starszy asystent (II stopień) - 3260 zł
+ premia regulaminowa 5% (jeszcze),
+ dodatek za staż pracy
+ dodatek funkcyjny
65. Szpital Specjalistyczny w Gorlicach :
Płaca zasadnicza specjalisty (ortopedy) - 3410 brutto 
czekamy na dalsze zgłoszenia  

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie