25 stycznia 2019

 

List został wysłany w dniu 25 01.2019 jego treść poniżej: 

Bydgoszcz dnia 25 stycznia 2019r

LIST OTWARTY TO PREMIERA RP W SPRAWIE ŁĄCZENIA SZPITALI KLINICZNYCH W WARSZAWIE

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana z apelem o spowodowanie aby Minister Zdrowia wywiązał się ze swojego ustawowego obowiązku nadzoru nad Warszawskim Uniwersytetem Medyczny (WUM) w zakresie prawidłowego wydatkowania środków publicznych przez ten Uniwersytet w kontekście działań zmierzających do połączenia trzech szpitali klinicznych, dla których WUM jest organem założycielskim.

Związki zawodowe działające przy Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus w Warszawie –jednym z łączonych szpitali – od dłuższego czasu domagają się takiej interwencji ministra zdrowia, nie otrzymując żadnej pozytywnej odpowiedzi. Tymczasem formułowane są zarzuty, że proces połączenia w/w szpitali zachodzi z naruszeniem porządku prawnego i może służyć ukryciu zaniedbań powstałych wcześniej w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na te szpitale – wszystkie lub niektóre z nich. Są też zgłaszane obawy, że połączenie szpitali i desperackie poszukiwanie środków na spłatę ogromnego zadłużenia spowoduje bezpowrotną utratę majątku publicznego należącego do szpitali (lub niektórych z tych szpitali). Możliwe też są inne straty, przykładowo już dzisiaj – tylko z powodu zapowiadanego połączenia szpitali – wstrzymano przekazanie środków (wcześniej przyznanych) na rewitalizację Szpitala im Dzieciątka Jezus. Pracownicy szpitala odczytują to jednoznacznie jako wstęp do jego likwidacji.  

ZK OZZL nie przesądza, co oczywiste, czy powyższe zarzuty i obawy są uzasadnione, ale – w naszym przekonaniu – nie powinny być zlekceważone przez ministra i rząd, bo kwota ewentualnych strat dla środków publicznych może być olbrzymia, zważywszy, że już dzisiaj zadłużenie łączne wszystkich szpitali szacowane jest na ponad 1 mld złotych.

W przeszłości Minister Zdrowia podejmował interwencje i osobisty nadzór w przypadkach o dużo mniejszej randze niż w tym przypadku dlatego wydaje się dziwne, że ucieka od zajęcia się tym problemem. Trzeba mieć świadomość, że w przyszłości minister i cały rząd może być oskarżany o to, że – mimo ostrzeżeń – nie zapobiegł decyzjom, które spowodowały istotne straty w środkach publicznych.  

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

do wiadomości:

– media

– minister zdrowia

– związki zawodowe Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie