14 marca 2016

 

 

List został podpisany przez przedstawicieli związków zawodowych i przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 marca 2016 r.   Treść listu poniżej:

 

Warszawa  dnia 14 marca 2016 r

Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów RP

Szanowna Pani Premier

Jako przedstawiciele ogólnokrajowych związków zawodowych, skupiających poszczególne – wszystkie zawody medyczne, informujemy Panią, że nasze związki porozumiały się ze sobą i ustaliły wspólne postulaty dotyczące wynagrodzeń pracowników medycznych, zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia. Wspólnie też będziemy dążyć do ich zrealizowania.

Problem płac w opiece zdrowotnej jest w Polsce nierozwiązany od lat. Jest to jeszcze spuścizna PRL, kiedy służbę zdrowia traktowano jako gorszy, bo nieprodukcyjny dział gospodarki, a jej pracowników jako osoby będące „na utrzymaniu” społeczeństwa. Sytuacji tej nie zmieniła reforma z roku 1999.  Miała ona wprowadzić mechanizmy rynkowe do ochrony zdrowia, ale to „urynkowienie” jest jedynie fragmentaryczne i wybiórcze. Nie mają rynkowego charakteru ceny za refundowane świadczenia zdrowotne. Są one ustalane dowolnie przez państwowego płatnika i w ogromnej większości są zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów świadczeń. Dyrektorzy szpitali, aby nie dopuścić do ich upadku, zmuszeni są redukować koszty ich funkcjonowania, przekraczając wszelkie granice. Dotyczy to zwłaszcza kosztów osobowych, bo na nie dyrektorzy mają największy wpływ. Doprowadziło to do nadmiernej redukcji personelu medycznego, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych oraz do drastycznego zaniżenia wynagrodzeń pracowniczych.

 

W Polsce publiczna ochrona zdrowia funkcjonuje tylko „dzięki” wyzyskowi ekonomicznemu swoich pracowników.

Nie ma żadnych „pokojowych”, negocjacyjnych mechanizmów kształtowania wynagrodzeń pracowników medycznych. Ich pensje rosną jedynie „od strajku do strajku”. Nie godzimy się na takie rozwiązanie. Chcemy się porozumieć, nie strajkować. Nie pozwolimy jednak, aby rządzący zmuszali nas moralnym szantażem do rezygnacji z naszych uzasadnionych postulatów.  

W sytuacji, gdy nie ma rynkowych, wolnych cen za świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, nie może być też mowy o rynkowym kształtowaniu płac. Wobec powyższego wyrażamy poparcie dla propozycji Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła aby ustalić drogą ustawową minimalne wartości wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodów medycznych w publicznej służbie zdrowia. W załączeniu przedstawiamy nasze – uzgodnione – postulaty dotyczące tych wynagrodzeń. Rozumiejąc, że decyzje w tej sprawie musi podjąć Rząd, a nie tylko Minister Zdrowia, zwracamy się do Pani Premier o spotkanie z nami, w czasie którego przedstawimy bliżej nasze stanowisko. Liczymy, że zaowocuje ono podjęciem odpowiednich decyzji przez Rząd i  przedstawieniem rządowego projektu odpowiedniej ustawy.

Nie będzie dobrej służby zdrowia dla Polaków bez spokoju społecznego wśród jej pracowników. 

Z wyrazami szacunku

                                                                                                                        

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Przewodnicząca – Grażyna Musiałkiewicz

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego

Przewodniczący Wojciech Werbicki

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii  

Przewodniczący ZG – Cezary Staroń  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii

Przewodniczący Zarządu Krajowego – Jacek Zingler

Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Przewodnicząca – Iwona Kozłowska 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii   

Przewodniczący:   Tomasz Dybek 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Przewodniczący –  Marek Rajkiewicz 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca ZK OZZPiP –  Lucyna Dargiewicz

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Przewodniczący Zarządu Krajowego – Krzysztof Bukiel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie