6 stycznia 2012

 

STANOWISKO Nr 1/VI/P/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

z dnia 4 stycznia  2012 r.

 

 

 

w sprawie: protestu dotyczącego wystawiania recept na leki refundowane

 

Pomimo podjęcia przez Naczelną Radę Lekarską uchwały Nr 28/11/VI z dnia                       16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych oraz zawieszenia wykonania uchwały Nr 25/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia                       2 grudnia 2011 r., w sytuacji pogłębiającego się zagrożenia  represjami i karami finansowymi w przypadku wypisywania przez lekarzy recept na leki refundowane, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Ś.I.L. popiera Koleżanki i Kolegów przystępujących do akcji protestacyjnej.

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Ś.I.L. rekomenduje następujący sposób wypisywania recept w 2012 r. w ramach protestu:

 1. w miejscu rubryk „Oddział NFZ” i „Uprawnienia” wpisać znak X i odcisnąć pieczęć „Refundacja leku do decyzji NFZ”,
 2. w przypadku represjonowania lekarzy – członków Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej biorących udział w proteście, Świętokrzyska Izba Lekarska zapewni pomoc prawną.

 

 

 

 

 

            Z-ca  Sekretarza                                                                                  Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej                                             Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej                                            

            Marek Ziopaja                                                                        January Lewandowski

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie