16 stycznia 2015

 

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2015r.

 

PW.II-12/15

  

Komunikat dla mediów

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wystąpieniu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej samorządu lekarskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza z tytułu publicznego i nagminnego podważania zaufania do zawodu lekarza.

 

Wniosek zostanie przesłany do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie w ciągu najbliższych dni.  ZK OZZL zwróci się również do Komisji Etyki oraz Rzecznika Praw Lekarza  Naczelnej Rady Lekarskiej  z wnioskiem o ocenę zachowania lekarza Bartosza Arłukowicza w okresie konfliktu Ministerstwa Zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, jaki miał miejsce na przełomie ubiegłego i bieżącego roku.

 

ZK OZZL podjął także uchwałę o wysłaniu listu do górników z poparciem dla ich akcji protestacyjnej. List zostanie wysłany dzisiaj do wszystkich central związkowych w Polsce. Treść listu w załączeniu:

 

 

Drodzy Górnicy !

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy  wyraża pełne poparcie dla Waszej sprawiedliwej walki o  utrzymanie miejsc pracy.

 

Jest skandalem, że rząd Polski – kraju mającego największe zasoby węgla w Europie i jedne z największych w świecie, nie potrafi rozsądnie i zgodnie z interesem całego Narodu gospodarować tym dobrem. To wynik całkowitego oderwania się polityków od społeczeństwa, ich braku dbałości o dobro wspólne i zasady sprawiedliwości społecznej oraz porzucenia dialogu społecznego.  My również doświadczamy tego samego w odniesieniu do publicznej ochrony zdrowia. Dlatego rozumiemy Was doskonale.  

 

Popieramy Was i jesteśmy gotowi przyłączyć się do Waszego protestu.

 

 

Zarząd Krajowy

 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wystąpieniu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej samorządu lekarskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza z tytułu publicznego i nagminnego podważania zaufania do zawodu lekarza

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie