15 listopada 2012

 

ZK OZZL przypomina, że – oprócz pikiety przed gmachem Ministerstwa Zdrowia – zgodnie z uchwałą ZK OZZL możliwe są także inne formy symbolicznego protestu w dniu 20 listopada 2012 roku, prowadzonego wspólnie przez związki zawodowe lekarzy z państw „Grupy Wyszegradzkiej”.

Przyjęte  formy to:

 1. pikieta i konferencja prasowa przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia,
 2. krótka przerwa w pracy lekarzy, połączona z zebraniem i symbolicznym wyrzuceniem fartuchów,
 3. ubranie czarnych strojów przez lekarzy w protestujących szpitalach.

 

Te organizacje terenowe OZZL, które zdecydowały się na drugą lub trzecią formę protestu mogą poinformować o tym dyrekcje swoich zakładów, wyjaśniając im motywy i główne przesłanie akcji.

Przykładowa treść pisma do dyrekcji:

Organizacja Terenowa OZZL informuje, że lekarze miejscowego zakładu wezmą udział w dniu 20 listopada 2012 roku w symbolicznym proteście stanowiącym fragment wspólnej akcji związków zawodowych lekarzy z państw „Grupy Wyszegradzkiej” (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) przeciwko pseudoreformom systemu publicznej ochrony zdrowia, prowadzonym przez rządy poszczególnych państw. Rządy te zajmują się najczęściej sprawami drugorzędnymi, a pomijają istotę problemu, jakim jest głęboka nierównowaga między publicznymi nakładami na ochronę zdrowia a zakresem świadczeń gwarantowanych.  To ona jest główną przyczyną najważniejszych problemów trapiących publiczną służbę zdrowia, jak: limitowanie świadczeń zdrowotnych i wynikające stąd kolejki do leczenia, zaniżanie cen za świadczenia zdrowotne skutkujące zadłużaniem się szpitali, niskie płace personelu medycznego, niedobór lekarzy i pielęgniarek oraz obniżanie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Wspólna akcja związków zawodowych lekarzy z państw Grupy Wyszegradzkiej, prowadzona jest pod hasłem „Ratujmy system ochrony zdrowia”.  

Symboliczny protest w naszym szpitalu polegać będzie na ………………………………………. .

Jednocześnie informujemy, że delegacja OZZL złoży w dniu 20 listopada 2012 r. na ręce Ministra Zdrowia petycję zawierającą postulaty dotyczące najważniejszych zmian, jakie należy przeprowadzić aby „uratować system ochrony zdrowia” w Polsce. Niespełnienie tych postulatów spowoduje, że   OZZL doprowadzi do masowej, grupowej rezygnacji z pracy lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – aby w ten sposób skłonić rządzących do racjonalnego i odpowiedzialnego zajęcia się problemami publicznej opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Z poważaniem

OT OZZL w …………….

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie