28 lutego 2011

 

Do lekarzy zatrudnionych w stacjach dializ

za pośrednictwem lekarskich portali internetowych i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał niedawno list z NFZ informujący, że wycena dializoterapii, jako procedury finansowanej przez Fundusz uwzględnia koszty podane przez właścicieli stacji dializ, w tym koszty pracy lekarza. Podstawą do wyliczenia kosztów pracy lekarzy zatrudnionych w stacjach dializ jest założenie (jak rozumiemy wynikające z deklaracji przedstawicieli właścicieli stacji dializ), że płaca zasadnicza lekarza zatrudnionego w stacji dializ (nefrologa lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji z nefrologii) wynosi ( jak rozumiemy – „przeciętnie”) 9500 złotych brutto.

Wstępna i pobieżna ankieta przeprowadzona przez ZK OZZL wśród lekarzy zatrudnionych w kilku stacjach wskazuje jednak, że – w rzeczywistości – płace zasadnicze lekarzy są znacząco niższe niż te, które stanowią podstawę wyceny dializy.  Jeżeli byłoby to prawdą, oznaczałoby, że właściciele stacji dializ przywłaszczają sobie część wynagrodzenia przynależnego lekarzom (albo podali nieprawdę w negocjacjach z NFZ deklarując jakie mają koszty wynikające z zatrudnienia lekarzy). Tak czy inaczej taka sytuacja – gdyby zaistniała – wymagałaby prawnej interwencji.

Wobec powyższego ZK OZZL zwraca się do lekarzy zatrudnionych w stacjach dializ o informację: ile naprawdę wynosi płaca zasadnicza lekarza, zatrudnionego w stacjach dializ w Polsce. Prosimy o przesyłanie informacji do Zarządu Krajowego OZZL – pocztą tradycyjną na adres: ZK OZZL, ul Gdańska 27, 85 –005 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres: ozzl@ozzl.org.pl

Nazwiska osób podających dane pozostaną wyłącznie do wiadomości ZK OZZL.

Powyższe informacje są nam potrzebne do podjęcia ewentualnych dalszych kroków prawnych.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

Bydgoszcz 28 lutego 2011r.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie