23 lutego 2011

 

ZK OZZL otrzymał właśnie odpowiedź na swój list w sprawie metodologii wyceny dializoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W odpowiedzi tej znalazła się między innymi informacja o przyjętym przez Fundusz poziomie miesięcznego wynagrodzenia lekarza. Informacja ta jest zaskakująca i to zaskakująca POZYTYWNIE. Okazuje się, że Fundusz założył iż miesięczna płaca zasadnicza lekarza (specjalisty nefrologa i lekarza w trakcie specjalizacji) wynosi 9500 złotych!

Pełna odpowiedź NFZ – tutaj   

 

Poniżej – związany z powyższą sprawą LIST:

Do lekarzy w  Polsce,

Za pośrednictwem medycznych portali internetowych i prasy medycznej i lekarskiej.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Od paru lat trwa „korespondencyjna” dyskusja między lekarzami, a rządzącymi na temat: ile powinien (przeciętnie) zarabiać lekarz w Polsce w publicznej służbie zdrowia. Odpowiedź na to pytanie jest potrzebna z wielu powodów. Nie tylko po to, aby ocenić czy zarobki lekarzy są za duże, za małe, czy właściwe, ale również po to, aby przyjąć jakąś konkretną wartość pracy lekarza przy szacowaniu ogólnych kosztów poszczególnych procedur medycznych, refundowanych ze środków publicznych. Taki rachunek kosztów jest przecież niezbędny – co przyznaje nawet minister zdrowia – aby właściwie wycenić świadczenia „kupowane” przez NFZ u „świadczeniodawców” i nie narażać ich na (niezawiniony przez nich) upadek z powodu zaniżonych cen. Jest to jeszcze ważniejsze wobec planowanego przez rząd powszechnego przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego, które nie mogą przecież bezkarnie się zadłużać. 

 

Pomimo wagi problemu, rządzący unikali dotychczas odpowiedzi na pytanie: ile powinien zarabiać lekarz w Polsce w publicznej służbie zdrowia. List OZZL w tej sprawie do premiera i minister zdrowia został przez nich zignorowany. Okazuje się jednak, że odpowiedź taka już padła. Chociaż nie sformułowali ją bezpośrednio rządzący, to jednak instytucja od rządu zależna – NFZ.  

 

ZK OZZL otrzymał właśnie odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia na pytanie o metodologię wyceny dializoterapii, dokonanej przez NFZ. Z odpowiedzi tej wynika, że przyjęta przez Fundusz przeciętna miesięczna  płaca zasadnicza lekarza nefrologa lub lekarza w trakcie specjalizacji z nefrologii, wynosi 9500 złotych.  Jest to zatem wartość zbliżona do postulowanej przez środowisko lekarskie wysokości 3 „średnich krajowych”.

 

Powyższa informacja ma – w ocenie OZZL – niezwykle wielkie znaczenie.

Po pierwsze – udowadnia, że aktualne przeciętne wynagrodzenie lekarza w publicznej służbie zdrowia  (wg MZ przeciętna płaca zasadnicza specjalisty – ok. 3900 złotych) jest dużo niższe niż powinno być według oceny NFZ i ostatecznie rozstrzyga spór w tej sprawie.

Po drugie – daje nam istotny argument do ręki w negocjacjach z pracodawcami (dyrektorami szpitali) o podwyżki:  Skoro NFZ przyjął, że płaca zasadnicza nefrologa powinna wynosić 9500 zł, to trudno przypuszczać, aby płaca innych specjalistów miała istotnie się różnić. Zatem albo dyrektorzy szpitali źle gospodarują otrzymanymi z Funduszu środkami, albo NFZ musi podwyższyć stawki za inne (niż dializoterapia) świadczenia.

Po trzecie – stanowi wskazówkę dla wszelkich dalszych prac przy wycenie kosztów procedur medycznych, co do wartości pracy lekarza. 

 

Pełna odpowiedź NFZ w sprawie metodologii wyceny dializoterapii znajduje się na stronie: www.lekarzpolski.pl

 

Nie możemy tej informacji zlekceważyć ani jej nie wykorzystać. Po raz pierwszy udało się nam bowiem uzyskać od instytucji podlegającej rządowi potwierdzenie słuszności naszych postulatów płacowych.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

Bydgoszcz dnia 23 lutego 2011r.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie