6 lutego 2009

Opinia ZK OZZL w sprawie projektu n owelizacji rozporządzania ministra zdrowia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych ZOZ

Bydgoszcz dnia 05 lutego 2009r

Pan

Marek Twardowski

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy o przyjęcie opinii ZK OZZL w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z pozdrowieniami, wyrazami szacunku i ubolewania.

 

ZK OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Opinia ZK OZZL

w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Przedstawiony do zaopiniowania projekt sprowadza się do uaktualnienia kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników publicznych zoz, które są załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia.  

Opiniowane rozporządzenie jest jedynym aktem, który weryfikuje w sposób bezwzględny rzeczywiste intencje Rządu RP co do poziomu wynagradzania lekarzy w Polsce, bo to Rząd RP i nikt inny decyduje o wysokości zamieszczonych tam kwot.

Z rozporządzenia tego wynika na przykład, że Rząd niepodległej i suwerennej RP, realizującej zasady sprawiedliwości społecznej uważa, iż lekarz specjalista (czyli przeciętnie z 10-20 letnim stażem) powinien otrzymywać płacę zasadniczą w wysokości od 1950 złotych do 3950 złotych miesięcznie czyli od ok. 60% do 123% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ( grupa XIX w siatce płac). Nie możemy tego ocenić inaczej niż tylko jako kontynuację stalinowskiej polityki wobec lekarzy, przynajmniej w części dotyczącej celowej pauperyzacji zawodu lekarza.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie