9 lutego 2007

Apel o wpłaty na Fundusz Strajkowy OZZL

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że – w ramach przygotowań do ogólnopolskiego strajku lekarzy, Zarząd Krajowy OZZL utworzył centralny Fundusz Strajkowy. Podobne fundusze powstają też na szczeblu regionów i organizacji terenowych związku. Celem Funduszu Strajkowego jest udzielenie wsparcia lekarzom, którzy z powodu strajku znajdą się w ciężkiej sytuacji finansowej lub będą potrzebowali pomocy prawnej.

Zwracamy się z apelem do wszystkich lekarzy w Polsce oraz Kolegów którzy z kraju wyemigrowali, o wykazanie w najbliższych miesiącach szczególnej odpowiedzialności i solidarności zawodowej i przekazywanie darowizn na Fundusz Strajkowy. Wpłaty powinny być dokonywane na: ZK OZZL, tytułem: Fundusz Strajkowy na konto:

38 1090 1896 0000 0001 0653 0299
Bank Zachodni WBK S.A.
ul Szubińska nr 83
85-312 Bydgoszcz

Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu