28 grudnia 2007

Bydgoszcz dnia 28 grudnia 2007r.

Oświadczenie
W sprawie stanu przygotowań szpitali do wprowadzenia nowych przepisów o czasie pracy lekarzy i stanowiska Ministerstwa Zdrowia

Zarząd Krajowy OZZL oświadcza, że ? zgodnie z informacjami docierającymi do Związku ? w ogromnej większości szpitali w Polsce nie został rozwiązany problem zapewnienia ciągłości pracy szpitali po 01 stycznia 2008r, w związku z wejściem w życie nowych przepisów o czasie pracy lekarzy.

W wielu szpitalach dyrektorzy próbują uporać się z tym problemem w sposób naruszający prawo, wprowadzając nowy system czasu pracy (tzw. system równoważny) lub rozkład czasu pracy (np. pracę zmianową) ? bez zachowania procedur przewidzianych w kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych. Dyrektorzy mogą przedstawiać to (również Ministerstwu Zdrowia) jako rozwiązanie problemu, jednak w istocie jest to tylko działanie pozorne. ZK OZZL już zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednie doniesienie w tej sprawie. Podobne wnioski będą zgłaszać także organizacje związkowe z konkretnych szpitali.

W niektórych szpitalach dyrektorzy próbują uporać się z problemem poprzez ograniczenie ilości dyżurujących lekarzy. W wielu przypadkach doprowadzi to do istotnego pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

W części szpitali, dyrektorzy próbują zmieścić się w tygodniowej normie czasu pracy lekarzy (48 godzin wraz z nadgodzinami), co musi skutkować istotnym zmniejszeniem ilości lekarzy na oddziałach. To też doprowadzi w wielu przypadkach do istotnego pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, przedłużenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne, pogorszenia jakości świadczeń. 

Tylko w pojedynczych przypadkach doszło do faktycznego porozumienia dyrektorów szpitali z lekarzami co do ich zgody na zastosowanie klauzuli opt ?out (zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo).

Wobec powyższych faktów, twierdzenie pani Minister Zdrowia, że sytuacja w polskich szpitalach po 01 stycznia 2008 roku będzie normalna jest nieprawdą i nadużyciem. Podobnie jak nadużyciem jest próba przerzucenia odpowiedzialności za zbliżający się chaos i pogorszenie jakości opieki zdrowotnej na lekarzy.

Przypominamy, że OZZL już wiele tygodni temu zaproponował Rządowi rozwiązanie problemu na szczeblu centralnym i zostało to odrzucone przez rządzących. Spektakularnym przykładem lekceważenia problemu jest brak odpowiedzi Premiera Donalda Tuska na trzykrotnie zgłaszaną na piśmie prośbę o spotkanie z przedstawicielami OZZL.  Do rangi prowokacji urasta decyzja Rządu o nieprzekazaniu dodatkowych środków na NFZ z Funduszu Pracy. Nie skorzystano również z innych możliwości zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

ZK OZZL po raz kolejny przestrzega Rząd przed złudzeniem, że można polską służbę zdrowia naprawić ?bezkosztowo?

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu   

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie