3 grudnia 2007

A brakowało pieniędzy na ochronę zdrowia

http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art381.html

Komunikaty prasowe: Pomoc publiczna w 2006

opublikowano: 2007-11-27

Prawie 6 mld zł pomocy publicznej udzielono przedsiębiorcom w 2006 roku. To o ponad miliard zł więcej niż rok wcześniej ? wynika z raportu przygotowanego przez UOKiK, przyjętego dzisiaj przez Radę Ministrów

Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej oraz sporządzenie corocznego raportu z udzielonej przedsiębiorcom pomocy. Jak wynika z najnowszego opracowania, ogólna wartość wsparcia w 2006 roku wyniosła 5,87 mld zł, czyli 0,6 proc. PKB. W 2005 roku ? 4,79 mld zł (0,5 proc. PKB). Najczęściej były to dotacje i ulgi podatkowe (97,5 proc.), z czego zdecydowaną większość stanowiły dotacje (78,3 proc.). Natomiast po raz pierwszy pomoc nie została udzielona w postaci poręczeń i gwarancji.

Najwyższe kwoty pomocy udzielili: Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1,19 mld zł), Minister Gospodarki (1,18 mld zł), urzędy skarbowe i celne (656,7 mln zł) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (293,6 mln zł).

Ponad dwukrotnie wzrosła wartość pomocy regionalnej, w porównaniu do roku 2005 (763,6 mln zł), i wyniosła 1,55 mld zł. Wynika to w głównej mierze z rosnącej kwoty zwolnień podatkowych, z których korzystają przedsiębiorcy na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz wykorzystywania dotacji z funduszy strukturalnych UE, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Większość środków przeznaczono, podobnie jak rok wcześniej, na wspieranie nowych inwestycji ? 1,08 mld zł, z czego ponad 625 mln zł udzielone zostało w formie zwolnienia z podatku dochodowego przedsiębiorców działających w specjalnych strefach. Rok wcześniej było to 459,1 mln zł.

Na wsparcie konkretnych celów (pomoc horyzontalna) przeznaczono 2,183 mld zł, z czego najwięcej ? podobnie jak w roku 2005 ? na zatrudnienie (1,44 mld zł) oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorców (322,6 mln zł). Kwota ta była większa o ponad 360 mln zł niż rok wcześniej przede wszystkim ze względu na wzrost wsparcia na zatrudnienie i szkolenia.

Nie zmieniają się tendencje w zakresie pomocy sektorowej, zarówno co do jej wartości, jak i beneficjentów. Z 699,8 mln zł w roku 2006 (rok wcześniej było to 1,048 mln zł) najwięcej przeznaczono na restrukturyzację górnictwa węgla ? 596,2 mln zł. Pozostała kwota przeznaczona została na wsparcie kontraktów na budowę statków.

Podobnie jak w latach 2004-2005 największym beneficjentem pomocy była Grupa PKP ? 990,2 mln zł. Na kolejnym miejscu znalazły się spółki z sektora węglowego. Największe wsparcie otrzymały: Spółka Restrukturyzacji Kopalń ? 262,3 mln zł oraz Kompania Węglowa ? 189,8 mln zł. Dużą pomoc otrzymała również spółka LG Philips LCD Poland oraz współpracujące z nią podmioty ? 401,7 mln zł. Na dalszych miejscach znalazły się stocznie: Szczecińska Nowa ? 79,3 mln zł oraz Gdynia ? 24,3 mln zł. Do przedsiębiorców, którzy otrzymali istotne kwoty pomocy, zaliczyć należy również te działające w specjalnych strefach ekonomicznych, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym: Isuzu Motor Polska ? 40,8 mln zł, Fiat-GM Powertrain ? 31,7 mln zł oraz Volkswagen Motor Polska ? 24,2 mln zł.

Największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy działający na terenie województwa śląskiego ? 24,9 proc. ogólnej kwoty pomocy. Na dalszych miejscach znalazł się Dolny Śląsk ? 17,3 proc. oraz Mazowsze ? 9,2 proc. Pojawienie się, wśród dwóch województw pozostających od lat w czołówce, Dolnego Śląska wynika ze znacznej wartości pomocy udzielonej spółce LG Philips oraz jej kooperantom, działającym na tym terenie.

Niepokój UOKiK budzi stopniowo malejący, ale wciąż wysoki udział wartości pomocy publicznej udzielanej dużym przedsiębiorstwom. Wsparcie podmiotów posiadających silną pozycję na rynku stanowi potencjalnie większe ryzyko naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom małym i średnim. Pozytywnie należy natomiast ocenić wzrost wartości pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prywatnym, zakładając, że działając w warunkach całkowicie wolnorynkowych zapewniają lepsze wykorzystanie środków publicznych niż przedsiębiorstwa państwowe.

Pomoc publiczna, będąc jednym z narzędzi wspomagania przez państwo działań przedsiębiorców, im samym nie jest dobrze znaną instytucją. Wprawdzie 41,5 proc. badanych ubiegało się o nią, ale jedynie ośmiu na stu słyszało o programach pomocowych ? wynika z badań przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie Urzędu. Ponadto ponad połowa respondentów nie potrafi wymienić żadnej instytucji, która taką pomoc przyznaje.

  Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail mcieloch@uokik.gov.pl

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie