31 października 2007

Wyrównajmy krok z lekarzami radomskimi

 

Bydgoszcz dnia 31 paździenirka 2007r.

 

Do Wszystkich Organizacji Terenowych OZZL

Za pośrednictwem Regionów

 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zwracamy się do Was z propozycją podjęcia działań, których celem będzie ?wyrównanie kroku? jeśli chodzi o wynagrodzenia lekarskie w poszczególnych szpitalach. Wiemy bowiem, że w wyniku strajków i masowego składania wypowiedzeń z pracy, w wielu szpitalach w Polsce podpisano pewne porozumienia przewidujące wzrost wynagrodzeń lekarskich. Dzisiaj w jednych szpitalach płaca zasadnicza lekarza specjalisty wynosi ok. 2 tys. złotych, w innych ok. 5 tys. złotych. Naszym zdaniem należałoby te wynagrodzenia nieco zbliżyć do siebie. Dlatego proponujemy aby w tych szpitalach, gdzie płace lekarskie odbiegają od poziomu wynegocjowanego w Radomiu, organizacje terenowe OZZL wystąpiły do swoich dyrekcji z listem jak niżej. Proponowane działania są niezależne od innych kroków mających na celu wzrost wynagrodzeń lekarskich, a zwłaszcza działań związanych z wejściem w życie tzw. klauzuli opt-out.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

 

PS

Treść ?porozumienia radomskiego? jest dostępna na stronie internetowej OZZL regionu Mazowieckiego:  http://www.lekarzpolski.pl/regiony/rmaz/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=84&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

 
 
 Do Dyrekcji SPZOZ.doc Do Dyrekcji SPZOZ.doc
 

Najnowsze

  • 17 sierpnia 2023
  • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
  • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
  • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
  • 26 lutego 2024
  • 21 lutego 2024
  • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
  • 26 stycznia 2024
  • 25 grudnia 2023
  • 15 grudnia 2023
  • About us 8 grudnia 2023
  • Zobacz wszystkie