26 października 2007

Bydgoszcz dnia 26 października 2007r.

 

Pan
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

Prosimy o przyjęcie gratulacji w związku ze zwycięstwem wyborczym Platformy Obywatelskiej, partii, której Pan przewodniczy. Życzymy Panu i rządowi, na czele którego najprawdopodobniej Pan stanie,  sukcesów w dziele naprawiania naszego Państwa.

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że wśród najpilniejszych problemów do rozwiązania przez nowy rząd jest nadal źle funkcjonująca opieka zdrowotna. Jednym z objawów jej kryzysu są niskie płace personelu medycznego, które stały się bezpośrednim powodem protestów, strajków i masowego zwalniania się z pracy lekarzy i innych pracowników medycznych w ostatnich dwóch latach. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy od początku swojej akcji powtarzał, że celem tych protestów jest nie tyle doraźne zwiększenie płac, co zasadnicza zmiana systemowa polskiej służby zdrowia, która powinna polegać na upowszechnieniu mechanizmów rynkowych. Nie chcemy przy tym eliminować zasady solidaryzmu społecznego, ale uważamy, że nie może być ona pretekstem do uprzywilejowania jednych grup społeczno zawodowych i wyzysku innych, nie może również naruszać oczywistych zasad ekonomii, jak to się dzieje obecnie.

OZZL przygotował konkretny program zmian w ochronie zdrowia w postaci projektu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Projekt powstał jeszcze przed poprzednimi wyborami do Sejmu ? jesienią 2005r i był naszą propozycją dla zapowiadanej wówczas koalicji PO ? PiS. Pod głównymi zasadami tego programu podpisało się, obok OZZL, prawie 20 innych bardzo opiniotwórczych organizacji ze służby zdrowia i spoza niej, jak np. Naczelna Rada Lekarska, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Ogólnopolska Federacja Związków Pracodawców Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców SPZOZ i inne. Są również reprezentanci opiniotwórczych organizacji zajmujących się gospodarką jako całością, jak Centrum im. Adama Smitha, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Pracodawców Polskich. Program ten poparło także stowarzyszenie Transparency International Polska, które widzi w  zaproponowanych rozwiązaniach skuteczne sposoby wyeliminowania mechanizmów korupcjogennych w służbie zdrowia. Dzięki przychylności pani poseł Ewy Kopacz, przewodniczącej sejmowej komisji zdrowia minionej kadencji, projekt był przedstawiony na forum tej komisji w dniu 08 marca 2006r.

Piszemy o tym, bo chcielibyśmy aby nie zlekceważył Pan, pański rząd i minister zdrowia w tym rządzie, dorobku jaki już został wypracowany przez środowiska zainteresowane  pomyślnym rozwojem polskiej służby zdrowia i aby nie powtarzał Pan ? w ten sposób – błędów swoich poprzedników na urzędzie premiera. Nie da się trwale naprawić polskiej służby zdrowia bez wprowadzenia kilku fundamentalnych zmian, które zawarliśmy w omawianym programie:

– zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych do co najmniej 6% PKB, (co można zrobić bez podnoszenia podatków, zmieniając jednak priorytety w wydatkach publicznych)

– wprowadzenia legalnego współpłacenie za niektóre świadczenia zdrowotne, aby uniknąć limitowania świadczeń, co jest przyczyną kolejek do leczenia, w których wielu ludzi  umiera, nie doczekawszy się pomocy,

– demonopolizacji NFZ,

– wprowadzenia faktycznej konkurencji między szpitalami, przychodniami i innymi zakładami opieki zdrowotnej, (co może nastąpić tylko przy likwidacji limitowania świadczeń),

– przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego, ale po urealnieniu cen za świadczenia płacone przez instytucje Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wszystkie te działania trzeba podjąć JEDNOCZEŚNIE.

Większość z przedstawionych wyżej elementów znajdujemy w programie Platformy Obywatelskiej, co nas cieszy i budzi nadzieję. Niepokoi nas jednak fakt, że w niektórych dokumentach PO i wypowiedziach czołowych przedstawicieli PO pojawiają się opinie, że nie ma potrzeby zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych i wystarczy tylko wprowadzenie mechanizmów konkurencji i demonopolizacja NFZ. Można ? oczywiście ? nie zwiększać nakładów publicznych na ochronę zdrowia, ale trzeba wówczas wprowadzić znaczące współpłacenie za wiele świadczeń zdrowotnych. W programie PO nie wspomina się jednak o tak znaczącym udziale środków prywatnych w finansowaniu lecznictwa. To oznacza zaplanowany deficyt środków na służbę zdrowia. Jego efektem będzie ? jak obecnie – limitowanie świadczeń i zaniżanie cen za świadczenia, co uniemożliwi normalną konkurencję między zakładami opieki zdrowotnej i ponownie ?wtoczy? polską służbę zdrowia na tory gospodarki nakazowo rozdzielczej. Taki los spotkał kasy chorych. Przestrzegamy przed prostym powrotem do systemu kas chorych z roku 1999.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy składa dzisiaj nowemu rządowi propozycję  współpracy w dziele reformy polskiej służby zdrowia, widząc w tym również nadzieję na trwałą poprawę płac lekarskich. Chcemy jednak Pana zapewnić, że gdy do oczekiwanych zmian nie dojdzie, skorzystamy ze wszystkich przysługujących związkowi zawodowemu praw, aby sprzeciwić się dalszemu wyzyskowi lekarzy przez państwo.

 

Przesyłamy wyrazy szacunku.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie