11 czerwca 2007

Sprawozdanie z akcji protestacyjnej- strajkowej w Wielkopolsce –
10.06.2007:

1. Szpitale, które zakończyły procedurę sporów zbiorowych i
zgłosiły
gotowość strajkową oraz uczestniczą w strajku generalnym:

1.) Szpital im. S.Staszica w Pile,
2.) 111 Wojskowy Szpital w Poznaniu,
3.) SPZOZ w Kępnie,
4.) SPZOZ w Wolsztynie,
5.) SPZOZ w Śremie,
6.) SPZOZ w Szamotułach
7.) Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu,
8.) SPZOZ w Kościanie,
9.) SPZOZ w Gostyniu,
10.) SPZOZ w Nowym Tomyślu,
11.) SPZOZ w Trzcince,
12.) SPZOZ w Wągrowcu,
13.) Woj.Szpital Zespolony w Poznaniu,
14.) SPZOZ w Jarocinie – od 04.06.07 gotowość
strajkowa,
15.) SPZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
16.) Woj.Szpital Zespolony w Kaliszu – od -01.06.07
gotowość strajkowa,
17.) SPZOZ w Gnieźnie,
18.) Szpital im. J.Strusia w Poznaniu,
19.) SPZOZ w Kole,
20.) Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (odrębna
organizcja Związku
Zawodowego Lekarzy).

2. Szpitale, które zgłosiły uczestnictwo w akcji protestacyjnej na
zasadzie "urlop na żądanie":

1.) SPZOZ w Krotoszynie,
2.) Woj.Szpital Zespolony w Lesznie,
3.) SPZOZ w Międzychodzie.
4.) PSK-1 – Kliniki przy ul. Długiej i ul. Łąkowej,
5.) PSK-2 ,
6.) PSK-3 – neonatolodzy i anestezjodzy,
7.) PSK-4 ,
8.) PSK-5,
9.) Szpital Miejski w Poznaniu przy ul.
Kurlandzkiej,
10.) Wielkoplskie Centrum Chorób Płuc w Poznaniu przy
ul. Szamarzewskiego,
11.) Szpital MSWiA w Poznaniu,
12.) SPZOZ w Ostrowie,
13.) SPZOZ w Czarnkowie.

3. Szpitale w trakcie mediacji:

1.) SPZOZ w Pleszewie,
2.) Szpital Miejski w Poznaniu przy ul.
Kurlandzkiej,
3.) Woj. Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej w
Kowanówku,
4.) SPZOZ w Czarnkowie,
5.) OT OZZL w Ostrowie Wlkp.

4. Szpitale deklarujące wejście w procedurę sporu zbiorowego:

1.) PSK – 5 (Instytut Pediatrii) – decyzję podjęto
21.05.2007 na wiecu, w którym uczestniczyło
ok. 130 lekarzy;
2.) PSK- 4 – decyzję podjęto 22.05.2007
3.) PSK-1 – trwa wstępny etap wejścia w spór
zbiorowy,
4.) PSK-2 – decyzję podjęto 25.05.2007 (po fiasku
rozmów w Warszawie), .
5.) Szpital MSWiA w Poznaniu – decyzję podjęto
dnia 29.05.2007,
6.) SPZOZ w Złotowie.

5. Liczba szpitali deklarujących podjęcie akcji masowych zwolnień
z pracy: 7.

6. Szpitale i inne organizacje włączające się do protestu na
zasadzie akcji informacyjnej plakatowo-ulotkowe i
oflagowania:

1.) OT OZZL Puszczykowo,
2.) OT OZZL Leszno,
3.) Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony
Zdrowia,
4.) Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie
(zielone wstążki
przy fartuchach i zieloną wstążką przepasane
tablice NFZ)
5.) lekarze poradni specjalistycznych niezrzeszeni
w/w organizacjach – dodatkowo rozważają na czas
strajku przyłączenie się do akcji poprzez
zaprzestanie
wypisywania różnorodnych zaświadczeń ,
6.) studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
im.K.Marcinkowskiego – dwukrotnie zorganizowali
pikiety
na Placu Mickiewicza i prowadzili akcję
informacyjną
o postulatach OZZL i konieczności reformy
systemu ochrony
zdrowia.
Studenci deklarują dalszy współudział w akcji
w ramach "budowania" swojej przyszłości.

W szpitalach, które włączyły się do akcji na zasadzie strajku
(preferowana jest forma strajku absencyjnego) lub "urlopu na żądanie",
pracują wzmocnione zespoły ostrodyżurowe zabezpieczające opiekę
pacjentom
przebywającym w szpitalach oraz zgłaszającym się w ramach zagrożenia
życia i zdrowia.
Należy się liczyć z odwołaniem przyjęć do planowych hospitalizacji
w celach diagnostycznych lub przeprowadzenia leczenia operacyjnego
– pacjenci, którzy mają wyznaczone przyjęcia planowe do szpitali
powinni kontaktować się w celu uzgodnienia terminu hospitalizacji.
Z uwagi na specyfikę działania i realizację procedur
wyskospecjalistycznych
szpitale kliniczne i szpital w Kowanówku nie biorą narazie udziału
w czynnej akcji strajkowej, biorą natomiast udział w akcji
plakatowo-ulotkowej,
manifestują swoje poparcie poprzez oflagowanie oraz biorą okresowo
"urlop na żądanie".

Prowadzona akcja strajkowa spotyka się ze zrozumieniem i życzliwością ze
strony pacjentów i ich rodzin, wielu spontanicznie zyczy nam powodzenia,
deklaruje poparcie i dopytuje się, gdzie i jak można zamanifestować
swoje negatywne stanowisko dla dotychczasowych działań Rządu .

Halina Bobrowska – przewodnicząca Regionu Wielkopolska OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie