10 września 2021

W odpowiedzi na liczne ostatnio wezwania do dialogu formułowane przez Premiera RP i ministra zdrowia oraz pracowników Kancelarii Prezydenta RP – w kierunku organizacji pracowników ochrony zdrowia oraz w nawiązaniu do licznych (ostatnio) deklaracji o gotowości do takiego dialogu ze strony Władz RP – przestawiamy zestawienie 25 wystąpień (w ostatnich 5 latach) OZZL (samodzielnie lub z innymi organizacjami) do różnych przedstawicieli Władz RP – oraz skutek tych wystąpień. Ocenę pozostawiamy czytelnikom.

 

K. B.

 

Kalendarium … arogancji

władz RP wobec konstruktywnych wniosków OZZL o dialog w sprawie naprawy publicznej ochrony zdrowia

 1. 26 lutego 2016 r– Porozumienie Rezydentów OZZL i Zarząd Krajowy OZZL wysłali list do Premier Beaty Szydłoz prośbą o spotkanie – bez reakcji adresata listu
 2. 14 marca 2016 r– Porozumienie Zawodów Medycznych – skupiające 9 ogólnopolskich związków zawodowych poszczególnych zawodów medycznych (w tym OZZL) wysłało pismo do Premier Beaty Szydłoz prośbą o spotkanie – bez reakcji adresata listu.
 3. 07 czerwca 2016 r– OZZL wystosował „List otwarty” do Premier Beaty Szydłobez reakcji adresata listu.
 4. 23 czerwca 2016r. ZK OZZL wystosował „List otwarty” do Premier RP Beaty Szydło i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiegobez reakcji adresata listu .
 5. 6 sierpnia 2016r – Porozumienie Zawodów Medycznych (w tym OZZL) wysłało list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiegobez reakcji adresata listu.
 6. 02 grudnia 2016rPrzewodniczący ZK OZZL wysłał pismo do Premier Beaty Szydło bez reakcji adresata listu.
 7. 01 czerwca 2017 rlist Porozumienia Zawodów Medycznych ( w tym OZZL) do Premier Beaty Szydłobez reakcji adresata listu.  
 8. 9 czerwca 2017 rPorozumienie Zawodów Medycznych (w tym OZZL) wysłało list do Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RPbez reakcji adresata listu
 9. 30 czerwca 2017r.List otwarty Porozumienia Zawodów Medycznych (w tym OZZL) do Kongresu PiSbez odpowiedzi.
 10. 14 grudnia 2017r.pismo ZK OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiegobez reakcji adresata listu.
 11. 03 stycznia 2018r Porozumienie Rezydentów OZZL wysłało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego– bez reakcji adresata listu.
 12. 8 stycznia 2018r.ZK OZZL wystosował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiegobez reakcji adresata listu.
 13. 13 lutego 2018rPismo przewodniczącego ZK OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiego – bez reakcji adresata listu.
 14. 06 sierpnia 2018rPismo ZK OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiegoz wezwaniem do zawarcia umowy społecznej regulującej warunki pracy i wynagradzania pracowników publicznej ochrony zdrowia – bez reakcji adresata listu.
 15. 25 lutego 2019r – List otwarty OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiego i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – bez reakcji adresatów listu.
 16. 1 czerwca 2019r –petycja „Do władz RP” – od OZZL i innych uczestników wielotysięcznej manifestacji – bez jakiejkolwiek reakcji.
 17. 1lipca 2019 – pismo do Prawo i Sprawiedliwość z wnioskiem o podjęcie dialogu w sprawie naprawy publicznej ochrony zdrowia i poprawy wynagrodzeń pracowników medycznych – bez odpowiedzi.
 18. 30 września 2019 – pismo PZM w tej liczbie OZZL do prezesa PiS z wnioskiem o zawarcie porozumienia między Rządem (tworzonym przez PiS) a Porozumieniem Zawodów Medycznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – w zakresie stawek wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów – bez odpowiedzi.  
 19. 4 grudnia 2019 – pismo ZK OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie kompleksowej naprawy publicznej ochrony zdrowia z prośbą o spotkanie – bez reakcji adresata listu.
 20. 22 czerwca 2020 r – pismo ZK OZZL do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie pilnej potrzeby podjęcia naprawy publicznej ochrony zdrowia we współpracy ze środowiskiem medycznym z prośbą o spotkanie – bez reakcji adresata pisma.
 21. 1 marca 2021 r – pismo ZK OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie płac minimalnych dla lekarzy z prośbą o rozmowy – bez odpowiedzi
 22. 29 marca 2021 – pismo ZK OZZL i innych organizacji związkowych i samorządowych zawodów medycznych do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o płacach minimalnych w podmiotach publicznych z prośbą o spotkanie i pomoc w negocjacjach z rządem – bez odpowiedzi.
 23. 21 maja 2021 – pismo ZK OZZL do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie płac minimalnych lekarzy z prośbą o spotkanie w tej sprawie – bez odpowiedzi.
 24. 16 lipca 2021 pismo ZK OZZL do Prezydenta Andrzeja Dudy – w odpowiedzi na publicznie wyrażone zaproszenie – w imieniu Prezydenta RP – przez panią minister w Kancelarii Prezydenta – do rozmów z Prezydentem. W odpowiedzi otrzymaliśmy zaproszenie do rozmowy nie z prezydentem tylko z panią minister.
 25. 25 sierpnia 2021 – pismo ZK OZZL z prośbą o odpowiedź czy Prezydent Andrzej Duda nie chce spotkać się z przedstawicielami OZZL – jak dotąd (9 września 2021 ) – bez odpowiedzi

Informacje o wszystkich w/w wystąpieniach są dostępne na stronach www.ozzl.org.pl w zakładce „aktualności” w odpowiednim dniu.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie