8 maja 2009

Lekarze rezydenci, którzy nie otrzymali jeszcze wyrównania wynagrodzenia za miesiące styczeń – kwiecień zgodnie ze znowelizowanym ostatnio rozporządzeniem Ministra zdrowia, mogą wystąpić do swoich dyrektorów z wezwaniem do zapłaty, zgodnie ze wzorem:

wezwanie do zaplaty pierwsze.doc wezwanie do zaplaty pierwsze.doc

Przypominamy, że – zgodnie z rozporządzeniem MZ – wysokość zasadniczego wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury wynosi od 1 stycznia 2009r.

– w pierwszych dwóch latach rezydentury – 3170 zł,

– po dwóch latach rezydentury – 3 458 zł,

 

a w przypadku rezydentów specjalizujących się w dziedzinach uznanych za deficytowe – odpowiednio – 3602 zł i 3890 zł.