26 października 2017

 

 

Zapraszamy wszystkich do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje zwiększenie finansowania pubilcznej ochrony zdrowia do kwoty równej 6,8% PKB do roku 2021

 

 

Poniżej zamieszczone są „do pobrania” następujące materiały:

 

– projekt ustawy, 

 

– tabela do zbierania podpisów,

 

– instrukcja zbierania podpisów, 

 

– opinia prawna dotycząca sposobu zbierania podpisów 

 

 

Zebrane podpisy prosimy przekazywać (oryginały nie kopie, nie skany) do najbliższego Zarządu Regionu OZZL lub przesyłać do Zarządu Krajowego OZZL

 

Adres:

Zarząd Krajowy OZZL
ul. Gdańska 27
85-005 Bydgoszcz