22 czerwca 2009

Sekretariat Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy


Adres:
Zarząd Krajowy OZZL
ul. Gdańska 27
85-005 Bydgoszcz

+48 52 372 08 83 – tel./fax.
e-mail ozzl(@)ozzl.org.pl