28 października 2009

W dniu 23 października br. odbyło się w Warszawie, w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 posiedzenie Zarządu Krajowego OZZL, na które związek zaprosił 22 posłów lekarzy i posłanek lekarek. Zaproszenie było wysłane 3 razy. Celem spotkania było zaproponowanie naszym kolegom lekarzom – posłom podjęcie pewnej inicjatywy ustawodawczej na rzecz środowiska lekarskiego. Polegałaby ona  na ustanowieniu – przynajmniej na okres przejściowy kilku lat – ustawowo określonych minimalnych płac lekarzy, uzależnionych od stopnia specjalizacji i skorelowanych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w kraju.

Propozycja ta,  nie mieszcząca się – co widać wyraźnie – w prorynkowym programie OZZL wynikała z dotychczasowych doświadczeń związku, które wskazują, że politycy w Polsce, po przejęciu władzy, niezależnie od deklarowanych wcześniej poglądów i programów nie są zdolni (nie mają chęci czy odwagi) do wprowadzenia mechanizmów rynkowych w ochronie zdrowia. Utrzymywany jest zatem system, który można porównać do systemu tzw. dostaw obowiązkowych (kontyngentów), nakładanych przez komunistów (i hitlerowców) na polskich chłopów: rządzący ustalają arbitralnie ilość pieniędzy publicznych, przeznaczanych na ochronę zdrowia, do tego dopasowują ceny za poszczególne świadczenia zdrowotne i limity tych świadczeń, i do tych warunków każą dopasować płace („zyski”) personelu medycznego. W istocie płace te są jedynym „buforem” mającym złagodzić niedobór środków przeznaczanych na lecznictwo. Ta sytuacja może być zmieniona jedynie przez gwałtowny bunt „białych niewolników”, co – siłą rzeczy – zdarza się niezbyt często. Płace w ochronie zdrowia nie są zatem ustalane na drodze wolnorynkowej – jak próbują nieraz wmówić nam rządzący, ale raczej na drodze „wolnostrajkowej”.  

Skoro nie udało się nam – mimo wielu prób – doprowadzić do upowszechnienia mechanizmów rynkowych w publicznej ochronie zdrowia, OZZL zaproponował aby przynajmniej uniemożliwić wyzysk personelu medycznego przez państwo – właśnie przez wprowadzenie administracyjnie ustalonych płac minimalnych dla lekarzy ( i innych pracowników medycznych). Zgłosiliśmy również gotowość zaakceptowania, aby przyjęte ustawowe minima obowiązywały tylko określony czas (np. parę lat), co nie powinno zahamować reformy w jakimkolwiek kierunku, również w kierunku radykalnie rynkowym. Nawet taki przejściowy okres „ochrony” minimalnego poziomu płac lekarzy (i innego personelu medycznego) wymusiłby odpowiednie dostosowanie wielkości finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych do zakresu świadczeń gwarantowanych z uznaniem, że praca pracowników medycznych jest istotnym elementem tych świadczeń. W takiej sytuacji NFZ, ustalając ceny za świadczenia zdrowotne musiałby brać pod uwagę poziom tych minimalnych płac tak, jak dzisiaj bierze pod uwagę np. ceny energii, leków czy sprzętu medycznego. Przejściowe obowiązywanie minimalnych płac uchroniłoby także ustawę przed – potencjalnym – niebezpieczeństwem oskarżeń o niekonstytucyjność takiego rozwiązania. Trybunał Konstytucyjny dopuszcza bowiem takie incydentalne uregulowania dotyczące płac w publicznej ochronie zdrowia, czego dowodem mogą być np. „ustawa 203”, czy tzw. ustawa wedlowska.

Na posiedzenie ZK OZZL przybyło 4 posłów – lekarzy (na 22 zaproszonych). Byli to: Andrzej Sośnierz, Bolesław Piecha i Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marek Balicki (wybrany do Sejmu z listy Lewica i Demokraci). Lista tych naszych koleżanek i kolegów lekarzy, którzy nie przybyli znajduje się na końcu tego sprawozdania. Należałoby uzupełnić, że żadna z osób, która nie przybyła nie odpisała nawet na nasze zaproszenie wysłane trzykrotnie.

Po przedstawieniu przez nas naszej propozycji, posłowie przedstawili swoje opinie. Generalnie rzecz biorąc wszyscy byli dość zgodni w swoich poglądach. Przede wszystkim próbowali nas przekonać, że ustawa o minimalnych płacach dla lekarzy nie ma szans na uchwalenie z kilku powodów: Po pierwsze będzie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodna z konstytucją, po drugie – spowoduje roszczenia innych grup zawodowych z ochrony zdrowia, co sprawi, że nie starczy pieniędzy na te wszystkie postulaty, po trzecie – jest trudność w zdefiniowaniu kogo taka ustawa miałaby dotyczyć – czy wszystkich lekarzy, również tych zatrudnionych w prywatnej służbie zdrowia, czy tylko ograniczony krąg osób.

Posłowie nie sprzeciwiali się jednak opinii przedstawionej przez nas, że płace lekarskie ( za jeden etat) są obecnie zbyt niskie. Co więcej uznali za niedopuszczalne i karygodne wystąpienia minister zdrowia Ewy Kopacz, która na forum Sejmu i przy innych okazjach powtarzała, że lekarze w Polsce zarabiają już bardzo dobrze, a nawet za dobrze. Zgodzono się również z tym, że nie ma obecnie w systemie publicznej opieki zdrowotnej racjonalnych mechanizmów ustalania płac personelu medycznego, ani wyceny świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Posłowie zastanawiali się także nad innymi – alternatywnymi do ustawy – sposobami zapewnienia pewnych minimalnych płac dla lekarzy (minimalne to nie znaczy małe!). Rozważano koncepcję zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, ale zwrócono uwagę na brak reprezentatywnej strony pracodawczej, która – co jeszcze trudniejsze – chciałaby zawrzeć taki układ zbiorowy, który przewidywałby dobre płace dla lekarzy.

Zastanawiano się czy nie dałoby się uchwalić ustawowo, aby w cenach ustalanych przez NFZ „wykroić” jakąś część przeznaczoną na wynagrodzenie dla personelu medycznego, która to część musiałaby być przeznaczona tylko i wyłącznie na płace (podobnie, jak funkcjonujący obecnie przepis ustawy „wedlowskiej”, że  40% kwoty z nadwykonań powinno być przeznaczonych na podwyżki płac).

Przedstawiciel PiS dr Czesław Hoc dużą część swojego wystąpienia poświęcił niekorzystnym zjawiskom przymuszania lekarzy do podpisywania kontraktów zamiast umowy o pracę i wskazał na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z takimi kontraktami (zbyt nisko wycenionymi w stosunku do kosztów jakie lekarz – „przedsiębiorca” musi ponieść).

Dr Andrzej Sośnierz podkreślał (podobnie i inni), że najważniejszym zadaniem jest zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, bo bez tego żadne podwyżki płac (niezależnie jak ustalane i zapisywane) nie będą możliwe. Wyraził przy tym żal, że OZZL i w ogóle środowisko medyczne nie naciska tak, jak  wcześniej na rządzących aby te nakłady uległy zwiększeniu. Przy tej okazji dyskusja zeszła na temat nierównego obciążenie obywateli składkami na NFZ, a zwłaszcza wyłączenia rolników z płacenia tej składki i zbyt niskiego poziomu składki płaconej przez państwo za rolników.

Dr Bolesław Piecha podkreślał trudną sytuacją w jakiej znajduje się minister zdrowia, który chce zrealizować swoje zamierzenia poprawy funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia.

Dr Marek Balicki zwrócił uwagę, że dobrze by się stało gdyby środowiska medyczne (różne zawody, różne związki zawodowe) porozumiały się wcześniej ze sobą, co do wspólnych oczekiwań płacowych czy nawet wspólnego projektu układu zbiorowego pracy, zadeklarował przy tym swoją pomoc w takich działaniach. 

 Dr Czesław Hoc zwrócił uwagę na postanowienia ostatniego kongresu PiS w ochronie zdrowia. Przewidują one m. innymi konieczność zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB oraz ustalenie zasad wynagradzania personelu medycznego poprzez zawarcie odpowiedniego układu zbiorowego pracy lub drogą ustawową (bez wskazywania jednak nawet przybliżonej wartości wynagrodzeń).

Nie podjęto żadnych wspólnych ustaleń.

Sprawozdanie subiektywnie przygotował K. B.  

 

Lista posłów i posłanek lekarzy, którzy nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

 Bartosz Arłukowicz

Biuro Poselskie Bartosza Arłukowicza

ul. Podgórna 62 m. U1
70-205 Szczecin

 


Daniela Chrapkiewicz

Biuro Poselskie Poseł Danieli Chrapkiewicz

ul. Rynek 1
83-200 Starogard Gdański

  

Czesław Czechyra

Biuro Poselskie Czesława Czechyry

ul. Radomska 23
26-900 Kozienice

fax (48) 611-21-82

 

Alicja Dąbrowska

Biuro Poselskie Alicji Dąbrowskiej

ul. Targowa 81 m. 107A
03-408 Warszawa

fax (22) 670-05-20
biuro@alicjadabrowska.pl 

 Jarosław Katulski

Biuro Poselskie Jarosława Katulskiego

ul. Tylna 2A
89-500 Tuchola

fax (52) 334-20-84

Jarosław.Katulski@sejm.pl

 Ewa Kopacz

Biuro Poselskie Poseł Ewy Kopacz

ul. Zbrowskiego 14
26-600 Radom

fax (48) 384-60-80
biuro.ewy.kopacz@wp.pl 

 

Tomasz Latos

Biuro poselskie Posła Tomasza Latosa

ul. Długa 9 m. 2
85-034 Bydgoszcz

fax (52) 322-48-48

 

Beata Małecka-Libera

Biuro Poselskie Beaty Małeckiej-Libery

ul. 3 Maja 22
41-300 Dąbrowa Górnicza

fax (32) 261-23-78

 

Mirosława Masłowska

Biuro Poselskie Poseł Mirosławy Masłowskiej

Al. Wyzwolenia 7/13
70-552 Szczecin

fax (91) 464-37-00
magi42@wp.pl 

 

Tadeusz Naguszewski

Biuro Poselskie Posła Tadeusza Naguszewskiego

ul. Mostowa 8
82-300 Elbląg

fax (55) 236-16-06
naguszewski@wp.pl

 

 Janina Okragły

Biuro Poselskie Janiny Okrągły

Ul. Plac Farny 5

48-200 Prudnik

Fax.(77) 436-07-89

 

 

Maciej Orzechowski

Biuro Poselskie Macieja Orzechowskiego

ul. Sienkiewicza 2A m. 2
63-700 Krotoszyn

fax (62) 725-24-24
maciej.orzechowski@sejm.pl

 

 

Elżbieta Radziszewska

Biuro Poselskie poseł Elżbiety Radziszewskiej

ul. Słowackiego 13

97-300 Piotrków Trybunalski

fax. (44) 649-78-27  

elzbieta.radziszewska@sejm.pl

 

 Aleksander Sopliński

Biuro Poselskie Posła Aleksandra Soplińskiego

ul. 11 Listopada 2
06-400 Ciechanów
fax (23) 674-36-67
biuro_soplinski@wp.pl 

 

Grzegorz Sztolcman

Biuro Poselskie Grzegorza Sztolcmana

ul. Nowowiejskiego 24
42-200 Częstochowa

fax (34) 368-32-11

 

Władysław Szkop

Biuro Poselskie Władysława  Szkopa

Ul. Sienkiewicza7

76-200 Słupsk

Fax (59) 841-10-61

 

Waldemar Wrona

Biuro Poselskie Waldemara Wrony

ul. Warszawska 24
26-200 Końskie

fax (41) 375-17-01
biuro.w.wrona@poczta.onet.pl

 

Jerzy Ziętek

Biuro Poselskie Jerzego Ziętka

ul. 3 Maja 17 m. 1
40-097 Katowice fax (32) 204-26-22
jerzy.zietek@sejm.pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie