10 lipca 2009

 

ZK OZZL zaprasza posłów – lekarki i lekarzy do wspólnego działania 

List ZK OZZL do wszystkich posłów – lekarzy, wysłany w dniu 13 lipca 2009r.

 

Bydgoszcz dnia 13 lipca 2009r.

Zarząd Krajowy OZZL

Szanowni Państwo,

Lekarki i Lekarze – Posłowie na Sejm RP

 

 

 

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Lekarze, 

 

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy chciałby uprzejmie Państwa zaprosić na swoje posiedzenie, w piątek, 23 października 2009r o godzinie 13.00 w Klubie Lekarza w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 54.  Naszą intencją jest aby lekarze – posłowie na Sejm RP, niezależnie od swojej przynależności partyjnej, podjęli pewną inicjatywę ustawodawczą na rzecz środowiska lekarskiego.

 

Polegałaby ona na ustanowieniu – przynajmniej na okres przejściowy kilku lat – ustawowo określonych minimalnych płac lekarzy, uzależnionych od stopnia specjalizacji i skorelowanych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w kraju. Nie twierdzimy, że jest to najlepszy sposób na regulowanie wynagrodzeń lekarskich. Wręcz przeciwnie, w ocenie OZZL płace lekarskie powinny być kształtowane na drodze rynkowej. Jednak nie widać żadnych perspektyw wprowadzenia takiego mechanizmu do ochrony zdrowia w Polsce. Dotychczasowe próby załamywały się gdzieś po drodze i w rezultacie powstał system – hybryda, który łączy negatywne cechy systemu budżetowego i rynkowego. Wynika to z faktu, że ilość pieniędzy publicznych, przeznaczanych na ochronę zdrowia jest ustalana administracyjnie  na stosunkowo niskim poziomie i – co oczywiste – ograniczona, a zakres świadczeń zdrowotnych, jakie za te pieniądze trzeba sfinansować jest – formalnie –  nieograniczony. Dysponent pieniędzy publicznych (NFZ) został wyposażony w mechanizm,  który ma pomóc w zrównoważeniu ograniczonych środków z potencjalnie nieograniczonymi   wydatkami. Jest nim dowolne ustalanie cen za świadczenia zdrowotne i limitowanie tych świadczeń. W istocie jest to prawo do nieskrępowanego wyzysku świadczeniodawców przez państwo. Wynagrodzenia lekarzy (i innego personelu medycznego) są przy tym jedynym istotnym składnikiem kosztów świadczeń zdrowotnych, które mogą być – stosunkowo – swobodnie obniżane przez dyrektorów placówek. Inne składniki kosztów tych świadczeń są bowiem ustalane albo drogą rynkową (np. sprzęt, materiały), albo administracyjną (np. niektóre media). W przypadku płac personelu medycznego trudno mówić o wpływie rynku na ich poziom, bo publiczna służba zdrowia, całkowicie uzależniona od warunków finansowych ustalanych przez państwo (NFZ) jest praktycznym monopolistą (a na pewno ma pozycję dominującą) w zatrudnianiu tego personelu. Nie zmienia tego istotnie nawet wzrastający segment prywatnej służby zdrowia. Płace personelu medycznego nie są chronione również na drodze administracyjnej, bo służba zdrowia nie należy formalnie do sfery budżetowej. Dopiero gwałtowne niepokoje społeczne mogą tę niekorzystną (dla personelu medycznego) sytuację zmienić. Historia ostatnich lat pokazuje, że faktycznie płace w ochronie zdrowia kształtowane są „od strajku do strajku”.

 

Nasza propozycja ustalenia ustawowego minimum wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy jest – poniekąd – wyrazem zwątpienia, że są możliwe inne sposoby trwałej poprawy płac lekarskich w publicznej służbie zdrowia, na przykład w wyniku skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej. Z drugiej strony, jesteśmy skłonni zaakceptować to, że przyjęte ustawowe minima będą obowiązywać tylko określony czas (np. parę lat), co nie powinno zahamować reformy w jakimkolwiek kierunku, nawet w kierunku radykalnie rynkowym. Uważamy, że nawet taki przejściowy okres „ochrony” minimalnego poziomu płac lekarzy (i innego personelu medycznego) wymusi odpowiednie dostosowanie wielkości finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych do zakresu świadczeń gwarantowanych z uznaniem, że praca pracowników medycznych jest istotnym elementem tych świadczeń. Administracyjne określenie minimalnych płac (nawet na okres przejściowy) spowodowałoby, że przy ustalaniu cen za świadczenia zdrowotne NFZ musiałby brać pod uwagę poziom tych minimów, tak, jak dzisiaj bierze pod uwagę np. ceny energii, leków czy sprzętu medycznego. Przejściowe obowiązywanie minimalnych płac uchroniłoby także ustawę przed – potencjalnym – niebezpieczeństwem oskarżeń o niekonstytucyjność takiego rozwiązania. Trybunał Konstytucyjny dopuszcza bowiem takie incydentalne uregulowania dotyczące płac w publicznej ochronie zdrowia, nie będącej częścią sfery budżetowej, czego dowodem mogą być np. „ustawa 203”, czy tzw. ustawa wedlowska.

 

W załączeniu przesyłamy nasz projekt odpowiedniej ustawy. Został on zaczerpnięty z podobnego, przedstawionego kiedyś przez Naczelną Radę Lekarską. Jest to zatem w pewnym sensie projekt całego środowiska lekarskiego. Nie wskazujemy w nim wskaźników ani kwot wynagrodzeń, bo chcielibyśmy uczynić to przedmiotem naszej dyskusji z Państwem. Tym niemniej chcielibyśmy nawiązać do innych dziedzin, gdzie płace są uregulowane administracyjnie i zastosować podobne wskaźniki w odniesieniu do podobnych (porównywalnych) stanowisk pracy. Na przykład wynagrodzenie zasadnicze porucznika WP, którego można porównać do lekarza – rezydenta wynosi 3900 złotych (podobnie jak rezydenta), a pułkownika (najstarszego oficera, którego można porównać do lekarza – specjalisty) wynosi od 6350 do 7850 złotych. Oczywiście wszystkie kwestie proponowanej przez nas ustawy podlegają dalszej dyskusji.   

 

Jeszcze raz uprzejmie zapraszamy Państwa na to spotkanie. Jak nam wiadomo, nigdy jeszcze w historii Sejmu RP nie było takiego spotkania lekarzy – posłów, a już na pewno takiego, które poświęcone byłoby wyłącznie interesom środowiska lekarskiego. Co prawda poseł w Sejmie nie jest reprezentantem swojego zawodu, tylko swoich wyborców, ale nic złego by się nie stało, gdyby zechciał również pochylić się nad sprawami swojego zawodowego środowiska. Z pewnością lekarze polscy czekają na to od lat i byliby Państwu wdzięczni. 

 

Przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

 

Prosimy,  o ile to możliwe, o potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

Załącznik – 1

Treść projektu ustawy.

 

Otrzymują:

 

 Lista 22 posłów – lekarzy wraz z adresami ich głównych biur poselskich.

 

Bartosz Arłukowicz

Biuro Poselskie Bartosza Arłukowicza

ul. Podgórna 62 m. U1
70-205 Szczecin

 

Marek Balicki

Biuro Poselskie Marka Balickiego

ul. Marszałkowska 1 m. 160
00-624 Warszawa

biuroposelskie@balicki.pl

Marek.Balicki@sejm.pl


Daniela Chrapkiewicz na adres:

Komisja zdrowia Sejmu RP

 

 

Czesław Czechyra

Biuro Poselskie Czesława Czechyry

ul. Radomska 23
26-900 Kozienice

fax (48) 611-21-82

 

Alicja Dąbrowska

Biuro Poselskie Alicji Dąbrowskiej

ul. Targowa 81 m. 107A
03-408 Warszawa

fax (22) 670-05-20
biuro@alicjadabrowska.pl

mstanislawski@alicjadabrowska.pl

 

Czesław Hoc

Biuro Poselskie Czesława Hoca

ul. Kniewskiego 11 m. 5

78-100 Kołobrzeg

fax (94) 352-29-67
biuro@czeslawhoc.pl

 

Jarosław Katulski

Biuro Poselskie Jarosława Katulskiego

ul. Tylna 2A
89-500 Tuchola

fax (52) 334-20-84 Jarosław.Katulski@sejm.pl

 

Ewa Kopacz

Biuro Poselskie Poseł Ewy Kopacz

ul. Zbrowskiego 14
26-600 Radom

fax (48) 384-60-80
biuro.ewy.kopacz@wp.pl

 

Tomasz Latos

Biuro poselskie Posła Tomasza Latosa

ul. Długa 9 m. 2
85-034 Bydgoszcz

fax (52) 322-48-48

 

Beata Małecka-Libera

Biuro Poselskie Beaty Małeckiej-Libery

ul. 3 Maja 22
41-300 Dąbrowa Górnicza

fax (32) 261-23-78

 

Mirosława Masłowska

Biuro Poselskie Poseł Mirosławy Masłowskiej

Al. Wyzwolenia 7/13
70-552 Szczecin

fax (91) 464-37-00
magi42@wp.pl

 

Tadeusz Naguszewski

Biuro Poselskie Posła Tadeusza Naguszewskiego

ul. Mostowa 8
82-300 Elbląg

fax (55) 236-16-06
naguszewski@wp.pl

 

Janina Okragły – na adres:

Komisja zdrowia  Sejmu RP

 

Maciej Orzechowski

Biuro Poselskie Macieja Orzechowskiego

ul. Sienkiewicza 2A m. 2
63-700 Krotoszyn

fax (62) 725-24-24
maciej.orzechowski@sejm.pl

 

Bolesław Grzegorz Piecha

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Bolesława Piechy

ul. Sobieskiego 1
44-200 Rybnik fax (32) 422-84-53

biuro_kasia@o2.pl

 boleslaw.piecha@sejm.pl

 

Elżbieta Radziszewska

Biuro Poselskie poseł Elżbiety Radziszewskiej

ul. Słowackiego 13

97-300 Piotrków Trybunalski

fax. (44) 649-78-27   

elzbieta.radziszewska@sejm.pl

 

Aleksander Sopliński

Biuro Poselskie Posła Aleksandra Soplińskiego

ul. 11 Listopada 2
06-400 Ciechanów
fax (23) 674-36-67
biuro_soplinski@wp.pl

 

Andrzej Sośnierz

Biuro Poselskie Posła Andrzeja Sośnierza

ul. Mikołowska 100A
40-065 Katowice

fax (32) 757-44-71

 

Grzegorz Sztolcman

Biuro Poselskie Grzegorza Sztolcmana

ul. Nowowiejskiego 24
42-200 Częstochowa

fax (34) 368-32-11

 

Władysław Szkop – na adres:

Komisja Zdrowia Sejmu RP

 

Waldemar Wrona

Biuro Poselskie Waldemara Wrony

ul. Warszawska 24
26-200 Końskie

fax (41) 375-17-01
biuro.w.wrona@poczta.onet.pl

Jerzy Ziętek

Biuro Poselskie Jerzego Ziętka

ul. 3 Maja 17 m. 1
40-097 Katowice fax (32) 204-26-22
jerzy.zietek@sejm.pl

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie