18 grudnia 2020

 

ZK OZZL informuje, że otrzymał właśnie odpowiedź MZ na pytania w sprawie dodatków covidowych.

 

Pismo OZZL było wysłane w dniu 4 grudnia br i jego treść jest TUTAJ.

 

Odpowiedź MZ – TUTAJ. 

 

 

Główne tezy stanowiska są następujące: 

 

Nie jest dopuszczalne wymaganie przez dyrektorów szpitali aby lekarze uprawnieni do dodatku sporządzali raport, zawierający ile minut i godzin uczestniczyli w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom i z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ?

 

Nie jest dopuszczalne aby dyrektorzy szpitali wypłacali dodatek (lekarzom uprawnionym do niego i zatrudnionym na cały etat) nie w pełnej wysokości ale tylko w części, uzależnionej od „minutowego i godzinowego” raportu. Jedynie jeżeli lekarz pracuje na części  eteatu to przysługuje mu odpowiednia część dodatku.

 

Dodatek „covidowy” przysługuje nie tylko lekarzom, którzy na stałe pracują na oddziałach covidowych (w szpitalach II i III poziomu) ale wszystkim lekarzom (w tych szpitalach), którzy uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV -2 

 

Dodatek „covidowy” przysługuje nie tylko lekarzom, którzy na stałe pracują na SOR lub IP ale wszystkim lekarzom zatrudnionym w szpitalu, gdzie jest SOR lub IP, jeżeli tylko lekarze ci „wykonują zawód” (czyli udzielają świadczeń lekarskich) na SOR lub IP. Nie ma przy tym znaczenia i zastosowanie (podobnie jak i w poprzednich przypadkach) „minutowe i godzinowe” zestawienie tej pracy na SOR lub IP.

 

 

Apelujemy do lekarzy – nie bójcie się występować do dyrektorów o wpisanie na listę uprawnionych do dodatków. 

Apelujemy do dyrektorów – nie bójcie się wpisywać lekarzy, którzy spełniają warunki – określone w załączonym piśmie MZ – na listę uprawnionych do dodatku. 

 

POSŁUGUJCIE SIĘ PISMEM Z MZ.

 

ZK OZZL.  

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie