23 kwietnia 2013

Ukazał się właśnie projekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Kiedyś, „za komuny” oraz do czasu wprowadzenia kas chorych i tzw. samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – takim rozporządzeniem ustalano „tabelę zaszeregowań” oraz skorelowaną z nią „siatkę płac” obowiązującą we wszystkich państwowych zakładach służby zdrowia. Dzisiaj rząd ustala wysokość płac jedynie w tych zakładach, które są prowadzone w formie jednostki budżetowej. Jest to zatem jedyny oficjalny dokument, który pokazuje ile – zdaniem Rządu RP – powinien zarabiać lekarz w Polsce !

Według przedstawionego projektu lekarz specjalista, tzw. starszy asystent (najlepiej uposażony „niefunkcyjny” lekarz) został zaszeregowany do XIX grupy i przyznano mu wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 1860 zł do 3950 zł. (brutto).

Jeżeli wziąć pod uwagę, że „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej” wyniosło w roku 2012 – zgodnie z danymi GUS – 3521,67 zł, to oznacza, iż według Rządu RP płaca zasadnicza lekarza specjalisty powinna wynosić od 52% do 112% „średniej krajowej” .

W roku 1958, gdy premierem Polski był Józef Cyrankiewicz, a szefem partii rządzącej Władysław Gomułka wysokość wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w „zakładach społecznych służby zdrowia” (czyli odpowiednikach dzisiejszych „podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej”) określało odpowiednie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958r. (Dz.U.1958.74.376). Odnosiło się ono jedynie do lekarzy i przewidywało 7 grup. Trzy najwyższe grupy to lekarze po 10 latach pracy, po 15 latach pracy i po 20 latach pracy. Z grubsza można je odnieść do dzisiejszych „specjalistów, starszych asystentów”. Ich pensja zasadnicza wynosiła odpowiednio: 1900 zł, 2150 zł i 2400 zł. Dodatkowo jeżeli mieli oni specjalizację, obowiązywał dodatek odpowiednio: 290 złotych i 330 złotych (taki sam dla obu najwyższych grup).

Jeżeli wziąć pod uwagę, że „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej” wyniosło w roku 1958 – zgodnie z danymi GUS – 1348 zł, to oznacza, iż według ówczesnego, komunistycznego rządu płaca zasadnicza lekarza specjalisty powinna wynosić od 140% do 170 % „średniej krajowej” .

Gdyby przenieść ówczesne wskaźniki na obecne warunki – pensja zasadnicza lekarza specjalisty powinna wynosić od 4929 zł do 5985 zł !

Zatem obecny demokratyczny Rząd RP płaci lekarzom mniej niż rząd komunistyczny! A przecież dla komunistów lekarz to był nieomal wróg klasowy.  

 

Dane dotyczące średniej płacy – ze strony GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm

 

K.B. 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie