4 grudnia 2013

 

Bydgoszcz dnia 4 grudnia 2013r.

Limitowanie leczenia przeciwnowotworowego jest barbarzyństwem !

Komunikat do mediów.

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wysłał w dniu dzisiejszym 4 grudnia 2013 roku pisma do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego RP.

W listach tych zwróciliśmy uwagę na fakt, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne powodują, iż nie udziela się pomocy ludziom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to części osób chorujących na choroby nowotworowe.

Dzieje się tak dlatego, że świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ, których celem jest diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych są LIMITOWANE, podobnie jak ogromna większość innych świadczeń. Nie są one traktowane jako „ratujące życie”. Jest to sytuacja skrajnie niehumanitarna, można powiedzieć – barbarzyńska. Dodatkowo ma cechy przestępstwa opisanego w art. 162 § 1 kodeksu karnego.

W  szczególnie trudnej sytuacji stawiani są lekarze i dyrektorzy szpitali. Zmusza się ich bowiem (przepisami prawa) do odsyłania chorych gdy wyczerpią się limity, czyli do postępowania, które może być potraktowane jako przestępstwo. 

Wobec powyższego zwróciliśmy się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz  Prokuratora Generalnego RP o podjęcie odpowiednich kroków, właściwych dla ich kompetencji, które doprowadziłyby do wprowadzenia przepisów prawnych uniemożliwiających administracyjne limitowanie świadczeń zdrowotnych służących diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych.

 Treść obu listów jest dostępna poniżej.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu 

 

 

list do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – tutaj w pdf

List do Prokuratora Generalnego RP – tutaj w pdf