29 czerwca 2009

Treść listu, jaki dzisiaj został wysłany z ZK OZZL do MZ:

Bydgoszcz dnia 29 czerwca 2009r.

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Prawny

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa komunikatu z dnia 19 czerwca 2009r (zamieszczonego m. innymi na stronie internetowej MZ) dotyczącego wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów w roku 2009, prosimy o  odpowiedź na następujące pytanie:

– W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać problem należnych rezydentom odsetek z powodu nieterminowej wypłaty właściwych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeń stanowiących pochodną od kwoty wynagrodzenia zasadniczego w tym zwłaszcza za dyżury medyczne. Czy Ministerstwo Zdrowia przeznaczy odpowiednie sumy na wypłatę tych odsetek, czy rezydenci mają występować do sądu w tej sprawie (ich wygrana jest na tyle oczywista, że będzie to jedynie zwiększenie kosztów, jakie tak czy inaczej poniesie budżet państwa) ? Wiemy skądinąd, że odpowiedzią na to pytanie zainteresowani są także (a może przede wszystkim) dyrektorzy szpitali, obawiający się, iż koszty odsetek spadną na nich.

Przesyłamy wyrazy szacunku.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

a tutaj mozna poczytać o odsetkach za nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia:

Autor: Tadeusz M. Nycz

http://www.prawo-pracy.pl/odsetki_za_zwloke-a-54.html