27 marca 2008

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie:

 Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w związku z wprowadzanymi od dnia 1 stycznia 2008 r. zmianami czasu pracy lekarzy, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 176, poz. 1240) i w konsekwencji zmianami form zatrudnienia lekarzy, zwraca się z apelem do Koleżanek i Kolegów – członków naszej Izby o niezawieranie umów o pracę:

  1. w których jest zamieszczona klauzula "opt-out", jeżeli nie przewiduje ona stawki godzinowej wynagrodzenia w minimalnej wysokości 40 zł brutto dla lekarza specjalisty ( tj. 6400 złotych miesięcznie za jeden etat – dopisek redakcji LP) i odpowiednio niższej dla lekarza mającego I stopień specjalizacji oraz bez specjalizacji,
  2. cywilnoprawnych, jeżeli przewidywana stawka wynagrodzenia za godzinę pracy jest niższa niż 100 zł i jeżeli ich treść nie była konsultowana z Okręgową Radą Lekarską w Warszawie, gdyż w udostępnionych Radzie projektach takich umów są zawarte postanowienia niekorzystne dla lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się również o niewyrażanie zgody na pracę w systemie zmianowym, gdyż system ten wyklucza należyte sprawowanie opieki nad pacjentem w szpitalu oraz utrudnia lekarzom korzystanie z różnych form kształcenia podyplomowego, a także dodatkowe zatrudnienie.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie jednocześnie zwraca uwagę Koleżanek i Kolegów, że zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej pozbawia lekarza prawa do zasiłku chorobowego, płatnego urlopu i innych świadczeń pracowniczych.
Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

 

Wiceminister zdrowia:

 

Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk podkreślił z kolei, że likwidacja oddziałów i miejsc pracy lekarzy nastąpiła na ich własne życzenie. To koledzy zdecydowali. Na spotkaniu w ministerstwie we wtorek zostali uprzedzeni, że wojewoda ma obowiązek zlikwidowania oddziałów, gdy nie jest w stanie zabezpieczyć pacjentów. A taka sytuacja ma miejsce, gdy na oddziale nie ma lekarzy – powiedział Włodarczyk.

cytat za doniesieniem prasowym – redakcja LP