24 stycznia 2008
Czwartek, 24 stycznia 2008

Ministerstwo zdrowia wie już, ile zarabiają lekarze
PAP – dodane 1 godzinę i 39 minut temu

 

Resort zdrowia ma już dane o zarobkach i ostatnich podwyżkach lekarzy. Wynika z nich, że najwyższe płace są w szpitalach klinicznych, a najniższe w powiatowych. Wynagrodzenia zależą też od formy zatrudnienia i tego, ile godzin lekarz pracuje.

Jak poinformował wiceminister zdrowia Marek Twardowski, wypełnione ankiety o zarobkach lekarzy przesłało do resortu kilkadziesiąt szpitali. Jest to reprezentatywna grupa dla szpitali powiatowych, wojewódzkich i klinicznych. Twardowski zaznaczył, że szczegółowe dane będą zbierane w pierwszej dekadzie lutego.

Z tych ankiet wynika, że nie ma żadnej logiki w tym, jak się w szpitalach płaci. Zdarza się, że w placówkach oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów w tym samym województwie płace są diametralnie różne i nie przekładają się wcale na kondycję finansową szpitali. Zdarza się także, że w szpitalach zadłużonych podwyżki były bardzo wysokie, a w tych bez długów – średnie albo bardzo małe – skomentował wyniki ankiety Twardowski.

Przypomniał, że minister zdrowia nie jest organem, który ma wpływać na poziom zarobków pracowników, tylko dbać „o ogólny obraz ochrony zdrowia kładąc szczególny nacisk na profilaktykę”.

Z ankiety wynika, że średnio lekarz z II stopniem specjalizacji od 2 stycznia ma pensji zasadniczej brutto 3 196 zł (wzrost o 22% w stosunku do grudnia 2007); a z dodatkami np. za wysługę lat, czy za dyżury – 6163 zł (wzrost o 14%). Lekarz z I stopniem – 2859 zł brutto, z dodatkami – 5515 zł (wzrost o 9%), lekarz bez specjalizacji – 2414 zł (wzrost o 20%), z dodatkami 4639 zł (wzrost o 9%).

Po styczniowych podwyżkach wynagrodzenie zasadnicze brutto z tytułu umów o pracę dla lekarza z drugim stopniem specjalizacji waha się od 2120 do 5106 zł, z pierwszym: od 2024 do 4308 zł, bez specjalizacji: od 1486 do 2777 zł.

Wynagrodzenie całkowite brutto, obejmujące zasadnicze, dodatki i dyżury (za 200-300 godzin pracy miesięcznie) dla lekarzy z „dwójką”: 3580-12506 zł; „jedynką”: 3094 do 11943 zł i bez 2930- 7977 zł. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami waha się od 0 do 74%, a bez dodatków: 0-61%.

Trudniej ocenić, ile średnio zarabiają lekarze na kontraktach, bo są one zawierane w różny sposób: albo kontrakt obejmuje tylko pracę ranną, albo obowiązuje w nim stawka godzinowa, albo lekarz ma umowę łączoną: pracuje rano na etacie i ma kilka dyżurów w kontrakcie. Twardowski zaznaczył, że osoby na kontrakcie same opłacają składki do ZUS i podatki oraz utrzymują swoje firmy.

Z ankiety wynika, że w styczniu lekarz kontraktowy z drugim stopniem specjalizacji pracując średnio 262 godziny, jego średnia stawka godzinowa wyniosła 42,84 zł, co miesięcznie dało brutto 11 224 zł. Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji przy średnio 245 godzinach pracy i stawce godzinowej 33,66 zł, zarobił 8247 brutto; ale lekarz bez specjalizacji przy średnio 243 godzinach pracy przeciętnie i stawce 36 zł – 8748 zł.

Za godzinę pracy lekarza z „dwójką” na dyżurze szpitale średnio płaciły: 33 zł, a z „jedynką”: 27 zł.

Według Twardowskiego, z ankiety wynika, że w wielu przypadkach podwyżki dla lekarzy rzeczywiście były. Zaznaczył, że mimo nacisku pracowników, dyrektorzy powinni zachowywać się racjonalnie i nie zadłużać placówek.

Wiceminister przypomniał też, że złożony do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej daje szpitalom możliwość przekształcania się w spółki prawa handlowego. Resort chciałby, by taką możliwość miały także szpitale zadłużone. (bart)