25 listopada 2007
 
LUBELSKA IZBA LEKARSKA
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. (81) 536-04-50, fax. (81) 536-04-70
e-mail: office@oil.lublin.pl   http://www.oil.lublin.pl

Stanowisko Nr 4/2007/5/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 21 listopada 2007 r.

W związku z nowelizacją ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie zmiany organizacji czasu pracy lekarzy od 01.01.2008 r. .
Okręgowa Rada Lekarska uznaje, że :
1. W obecnej sytuacji prawnej rekomendowaną formą zatrudnienia lekarzy – jest umowa o pracę.
2. Nie nalezy podejmować z pracodawcą indywidualnych rozmów dotyczących czasu pracy
i wysokości wynagordzenia. Zaleca się tworzenie grup negocjacyjnych
3. Podpisanie klauzuli opt- out musi być uzależnione od uzyskania zarobków w wysokości
zgodnej z uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.
4. Organizacja pracy oddziałów szpitalnych spoczywa na dyrektorach placówk i nie może być
przenoszona na pracowników, w tym ordynatorów.
Stoimy przed niepowtarzalną szansą aby w sposób zgodny z prawem osiągnąć cel oczekiwany od wielu lat.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Andrzej Ciołko

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie