24 lipca 2007

Bydgoszcz dnia 24 lipca 2007r.

Komunikat dla mediów
o listach wysłanych przez ZK OZZL do Rzecznika Praw Obywatelskich i Wiceministra Zdrowia

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wysłał w dniu dzisiejszym listy do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego i do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesława Piechy.
Oba listy są reakcją na zapowiedź ewentualnego złożenia przez obu panów doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez strajkujących lekarzy, które miałoby polegać na utrudnieniu dostępu do leczenia osobom chorym.
ZK OZZL stwierdził w listach, że naczelną zasadą protestujących lekarzy jest aby ich strajk nie spowodował zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, niezależnie od wszystkich trudności, jakie muszą wynikać z tej formy protestu.
ZK OZZL zwrócił również uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich i Wiceministra Zdrowia, iż „przestępstwo” o jakie podejrzewają oni lekarzy dokonywane jest w Polsce na skalę masową i od lat, w sposób jawny i dobrze udokumentowany – przez kolejne ekipy rządzące, z obecną włącznie, które decydują o dramatycznie niskich nakładach ze środków publicznych na opiekę zdrowotną. Te zaniżone nakłady skutkują koniecznością ograniczania ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych znacznie poniżej potrzeb. To powoduje, że część pacjentów musi czekać na te świadczenia przez miesiące lub lata, a część w ogóle nie dowiaduje się o możliwości skorzystania z nich. Tak, czy inaczej kilkadziesiąt tysięcy ludzi (jak oceniają eksperci) w Polsce umiera z powodu zaniżonych nakładów na opiekę zdrowotną.

ZK OZZL wskazuje również na inne nieprawne działania władz RP, polegające na łamaniu praw pracowniczych w zakresie czasu pracy lekarzy. Dotyczy to zarówno nieprzestrzegania – w odniesieniu do lekarzy – odpowiednich dyrektyw unijnych o czasie pracy, jak i polskiego kodeksu pracy w zakresie prawa do dobowego i tygodniowego okresu nieprzerwanego wypoczynku. Na oba te naruszenia prawa wskazał sąd polski w rozprawach, które odbyły się z pozwu dr Czesława Misia z Nowego Sącza.

Treść obu listów jest dostępna na stronie internetowej OZZL.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL