30 października 2006

W związku z próbami, podejmowanymi przez dyrekcje wielu SPZOZów, aby podwyżki płac wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2006r, zrealizować w postaci tzw. dodatków do płac zasadniczych, Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że taki sposób realizacji podwyżki jest nie do przyjęcia przez OZZL z następujących powodów:
– zakłada tymczasowość podwyżki, wyłącznie do okresu: ostatni kwartał 2006r – rok 2007 i rodzi konieczność ponownego upominania się przez pracowników o wzrost wynagrodzeń w roku 2008,
– nie uwzględnia wzrostu tych elementów wynagrodzenia, które stanowią „pochodną” od płacy zasadniczej, w tym zwłaszcza wynagrodzenia za dyżury medyczne, co byłoby kolejnym przejawem dyskryminacji lekarzy, w stosunku do innych pracowników, ze względu na formę zatrudnienia.

Zarząd Krajowy OZZL zaleca wszystkim organizacjom terenowym związku, aby nie wyrażały zgody na przyznanie tzw. dodatków i aby porozumiewały się z innymi związkami zawodowymi w zakładach pracy w sprawie konieczności wzrostu płacy zasadniczej ( i w konsekwencji także innych dodatków za pracę).