25 maja 2007

Uchwała nr 1
Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
z dnia 25 maja 2007 r.

W związku z niespełnieniem postulatów strajkowych oraz lekceważącym traktowaniem środowiska lekarskiego przez rządzących ZK i KKS OZZL zaleca zaostrzenie form strajku i akcji protestacyjnej w organizacjach terenowych OZZL. Formy zaostrzenia nie powinny dotknąć pacjentów tylko administrację.

Uchwała nr 2
Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
z dnia 25 maja 2007 r.

Zarząd Krajowy i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL popiera działania wszystkich organizacji skupiających pracowników medycznych zmierzające do naprawy systemu opieki zdrowotnej.

 

Uchwała nr 3
Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
z dnia 25 maja 2007 r.

ZK i Prezydium KKS OZZL zobowiązuje wszystkie organizacje terenowe związku do niezwłocznego przeprowadzenia ankiet na temat masowego wypowiedzenia umów o pracę przez lekarzy (za wyjątkiem lekarzy stażystów i rezydentów) we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej oraz przekazania ich wyniku do Zarządów Regionów i Zarządu Krajowego.
Informujemy, że w dniu 30 maja 2007 roku rozpocznie się akcja masowego wypowiadania umów o pracę przez lekarzy niezadowolonych ze swoich warunków pracy i płacy.

Apel
z dnia 25 maja 2007 r.
Zarząd Krajowy i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL zwraca się z apelem do wszystkich nie strajkujących lekarzy aby poparli naszą akcję strajkowa poprzez solidarne wzięcie urlopu na żądanie w środę dnia 30 maja 2007 roku.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie