27 marca 2007

Do wszystkich organizacji terenowych OZZL przygotowujących się do strajku!

UWAGA UWAGA UWAGA

Do wszystkich organizacji terenowych OZZL przygotowujących się do strajku!

Przychodzi moment finalizowania naszych przygotowań.
Na dzień 20 kwietnia 2007 roku zostało wyznaczone spotkanie w Warszawie przedstawicieli wszystkich tych organizacji terenowych OZZL, które przystąpiły do sporu zbiorowego i które mają zamiar przystąpić do strajku w ustalonym wspólnie terminie.

Konieczne staje się zatem:
– doprowadzenie sporów zbiorowych do końca,
– przeprowadzenie referendów strajkowych,
– zgłoszenie swojej organizacji terenowej – jako gotowej do strajku – do Zarządu Regionu i do Zarządu Krajowego- nazwa zakładu pracy i miejscowość,
– przyjazd do Warszawy w dniu 20 kwietnia 2007 roku i wzięcie udziału w głosowaniu w sprawie przystąpienia do strajku i terminu jego rozpoczęcia.

Przypominamy o przyjętej zasadzie: o strajku decydują wspólnie wszystkie gotowe do strajku organizacje terenowe. Jest to gwarancja, że strajk będzie jednoczesny i we wszystkich deklarujących się zakładach, że nikt nikogo nie zostawi „na lodzie”. Albo będzie strajk ogólnopolski, albo nie będzie go wcale!

Przypominamy również, że Zarząd Krajowy OZZL powołał specjalną osobę do ewentualnej pomocy poszczególnym organizacjom terenowym OZZL, które chcą przystąpić do sporów zbiorowych i strajku, a nie wiedzą jak to zrobić lub mają inne kłopoty. Osobą tą jest dr Tomasz Underman, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL tel: 662 14 28 42. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nim lub Zarządem Krajowym OZZL.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL .