2 stycznia 2007

Bydgoszcz 03 stycznia 2007r.

Zarząd Krajowy OZZL

Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

dr Czesław MIś

Nowy Sącz

Szanowny Panie Doktorze,

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL i – jak sądzę – wszystkich lekarzy w naszym Kraju, chciałbym Panu serdecznie podziękować za uwolnienie lekarzy w Polsce od przymusu dyżurowania i za doprowadzenie do uznania prawnego, że dyżur lekarski jest czasem pracy. Stało się to możliwe dzięki wyrokowi sądowemu, jaki zapadł w sprawie wytoczonej przez Pana przeciwko publicznemu szpitalowei o udzielenie czasu wolnego w zamian z pełnione dyżury. Wyrok ten likwiduje wykluczenie lekarzy z ogólnych uregulowań prawa pracy i jest pierwszym, tak znaczącym krokiem na drodze do całkowitej likwidacji „białego niewolnictwa” w publicznej służbie zdrowia w Polsce. Bez Pana zaangażowania oraz mozolnego, systematycznego i upartego dążenia do celu czekalibyśmy na ten moment – prawdopodobnie – jeszcze długo.

 

Dziękujemy.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu