18 grudnia 2020

Jestem lekarzem rezydentem, który z powodu szykanowania w pracy był 180 dni na zwolnieniu psychiatrycznym. W międzyczasie znalazłem nowe miejsce, do którego będę mógł się przenieść od 1-ego lutego. Złożyłem więc wypowiedzenie i 31-stycznia wygasa moja umowa. Powziąłem próbę powrotu do pracy, zrobiłem badania okresowe i kontrolne. Po paru dniach koszmar powrócił. Po prostu boję się tam chodzić. Moje pytanie brzmi, czy jak pójdę znowu na zwolnienie. Co da więcej niż 182 dni w okresie jednego okresu zasiłkowego a dyrektor mnie zwolni z Art. 51 to czy powstała przerwa w zatrudnieniu uniemożliwi przeniesienie??? Czy zwolnienie będzie mnie w tej sytuacji chroniło?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zwolnienie lekarskie na okres powyżej 182 dni nie musi dotyczyć jednego nieprzerwanego okresu zasiłkowego. Jeśli pomiędzy dwoma okresami niezdolności do pracy spowodowanymi tą samą chorobą nie upłynęło więcej niż 60 dni, to oba te okresy uważa się za jeden okres zasiłkowy (czyli po 182 dniach następuje utrata prawa do zasiłku).

Co do zasady, pracownik na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przed wypowiedzeniem. Pracodawca może jednak rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenie i bez winy pracownika, jeśli:

 1. jego niezdolność do pracy trwa dłużej niż trzy miesiące (w przypadku pracowników, których staż pracy u tego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy),
 2. niezdolność do pracy jest dłuższa niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku wraz ze świadczeniem rehabilitacyjnym (w sumie 182 dni + 90 dni).

Zatem, w przypadku dalszych przeciwskazań do podjęcia pracy, powinien Pan obecnie ubiegać się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego do dnia 31 stycznia 2021 r., aby uchronić się od zwolnienia przez pracodawcę.

Ponadto należy wskazać, iż aby mógł Pan ubiegać się o przeniesienie do innej jednostki celem realizacji szkolenia specjalizacyjnego, musi być Pan zatrudniony i odbywać szkolenie specjalizacyjne. Wobec tego, zwolnienie Pana z pracy stanowiłoby przeszkodę uniemożliwiającą przeniesienie do innej jednostki szkoleniowej.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie