11 sierpnia 2022
KOMUNIKATY OZZL REGION ŚLĄSKI:
I. XI REGIONALNY ZJAZD DELEGATÓW REGIONU ŚLĄSKIEGO OZZL odbędzie się w piątek 9 września 2022 r. od godz. 10:00 (I termin; 10:15 II termin) w Sali Audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
II. Pierwsze zebranie Zarządu Regionu Śląskiego OZZL kadencji 2022-2026 odbędzie się w piątek 9 września 2022 r. od godz. 14:00 (I termin; 14:15 II termin) w Sali Audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 6/2022 uchwalona na posiedzeniu Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w dniu 04 maja 2022 r.
 
Z up. ZR Śl. OZZL: Przewodniczący Maciej Niwiński