18 grudnia 2020

Jestem rezydentem pediatrii, obecnie na stażu kierunkowym w SOR UDSK w Białymstoku. Jestem oddelegowana, ponieważ mój macierzysty szpital w Ełku nie ma akredytacji do prowadzenia tego stażu. W trakcie pracy biorę udział w opiece nad pacjentami chorymi bądź podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19.

Chciałabym zapytać, przez kogo powinnam być zgłoszona do OW NFZu w związku z pracą z pacjentami COVID+? Czy ma być to mój pracodawca (Szpital w Ełku)? Czy UDSK w Białymstoku, gdzie odbywam staż?

Szanowna Pani,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny (również lekarzom rezydentom) zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%. Dodatek przysługuje niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wobec tego, pracownik, któremu przysługuje dodatek do wynagrodzenia powinien wystosować do pracodawcy wniosek o wpisanie na listę personelu medycznego uprawnionego do tzw. dodatku covidowego oraz wezwać do wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Skoro zawarła Pani rezydencką umowę o pracę z szpitalem w Ełku, to on powinien zgłosić Panią do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, celem wypłaty dodatku. Odpowiednie wzory dokumentów znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie