18 grudnia 2020

Czyli w takim razie skoro nie jesteśmy kompetentni, żeby wykonywać czynności typowo pielęgniarskie, których się od nas wymaga, skierowanie nas do obstawienia dyżurów pielęgniarskich jest bezpodstawne? I właśnie jak wygląda kwestia godzin tych dyżurów w odniesieniu do planu specjalizacji, który zakłada pracę w godz. 7:30-15:05? Mielibyśmy pracować 9 godz. dziennie od 9:00 do 18:00 (z przerwą w godz. 12-15) plus obowiązkowe dyżury w ramach rezydentury (czyli 10 godz. 5 min tygodniowo).

Szanowna Pani,

wskazać należy, że jeżeli lekarz nie podpisał klauzuli opt-out, to czas pracy lekarza wraz z dyżurami medycznymi, nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W przypadku skierowania lekarza do pracy na podstawie art. 16m ust. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarze dentysty, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie