18 grudnia 2020

Czyli w takim razie skoro nie jesteśmy kompetentni, żeby wykonywać czynności typowo pielęgniarskie, których się od nas wymaga, skierowanie nas do obstawienia dyżurów pielęgniarskich jest bezpodstawne? I właśnie jak wygląda kwestia godzin tych dyżurów w odniesieniu do planu specjalizacji, który zakłada pracę w godz. 7:30-15:05? Mielibyśmy pracować 9 godz. dziennie od 9:00 do 18:00 (z przerwą w godz. 12-15) plus obowiązkowe dyżury w ramach rezydentury (czyli 10 godz. 5 min tygodniowo).

Szanowna Pani,

wskazać należy, że jeżeli lekarz nie podpisał klauzuli opt-out, to czas pracy lekarza wraz z dyżurami medycznymi, nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W przypadku skierowania lekarza do pracy na podstawie art. 16m ust. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarze dentysty, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie