18 grudnia 2020

Mój szpital jest na liście szpitali węzłowych. Robię rezydenturę z interny. Czy szpital może mnie oddelegować do kwalifikacji do szczepień na COVID-19 mimo, ze nie mam czegoś takiego przewidzianego w programie specjalizacji? Czy w związku z tym należy podpisać nową umowę i ponownie określić wynagrodzenie?  

Szanowny Panie,

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz rezydent może zostać oddelegowany przez pracodawcę do pracy polegającej na kwalifikowaniu do szczepień na COVID-19, jednakże powinien on wykonywać powierzoną pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Przepisy nie przewidują konieczności podpisania nowej umowy lub aneksowania obecnej umowy. Zmianie nie podlega również wynagrodzenie lekarza rezydenta.

Na marginesie należy wskazać, że na Pana wniosek, dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym nie realizował Pan programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie