18 grudnia 2020

Mój szpital jest na liście szpitali węzłowych. Robię rezydenturę z interny. Czy szpital może mnie oddelegować do kwalifikacji do szczepień na COVID-19 mimo, ze nie mam czegoś takiego przewidzianego w programie specjalizacji? Czy w związku z tym należy podpisać nową umowę i ponownie określić wynagrodzenie?  

Szanowny Panie,

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz rezydent może zostać oddelegowany przez pracodawcę do pracy polegającej na kwalifikowaniu do szczepień na COVID-19, jednakże powinien on wykonywać powierzoną pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Przepisy nie przewidują konieczności podpisania nowej umowy lub aneksowania obecnej umowy. Zmianie nie podlega również wynagrodzenie lekarza rezydenta.

Na marginesie należy wskazać, że na Pana wniosek, dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym nie realizował Pan programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu.