18 grudnia 2020

Piszę w sprawie dodatku covid. Jestem rezydentka na oddziele ginekologiczno-polozniczym . Pracuje na umowie rezydenckiej. W ramach pracy na oddziale obsługujemy takze izbę przyjęć położnicza i konsultacje ginekologiczne z sor. W dniu wczorajszym dostalam pismo z kadr do podpisania w trybie pilnym. Jest to oświadczenie że pozwalam na udostępnienie informacji o wysokości mojego wynagrodzenia w ramach pracy na sor. I dostałam polecenie wpisania kwoty około 200zl jako mojego miesięcznego wynagrodzenia. Chcą wyjaśnić sytuację. Dostałam informację w kadrach, u Głównej księgowej że dodatek mi się nie należy bo nie jestem lekarzem sytemu medycyny ratunkowej i nie pracuje na sorze. I że wyliczyli mi ilość godziny które przepracowałam obsługując pacjentki z sor i wyszło że należy mi się właśnie taka niska kwota. Ze statystyk Wyszło im że przepracowałam tylko 8h w miesiącu zajmując się takimi pacjentkami.

Czy mogę coś zrobić w takiej sytuacji. Jeśli dyrekcja się uprze że mnie nie zgłosi do NFZ, to czy mam jakieś prawa?

Skoro to dyrektor decyduje?

Szanowna Pani,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny (również lekarzem rezydentem) zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%. Dodatek przysługuje niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wobec tego, pracownik, któremu przysługuje dodatek do wynagrodzenia powinien wystosować do pracodawcy wniosek o wpisanie na listę personelu medycznego uprawnionego do tzw. dodatku covidowego oraz wezwać do wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Skoro zawarła Pani rezydencką umowę o pracę z szpitalem, to on powinien zgłosić Panią do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, celem wypłaty dodatku. Odpowiednie wzory dokumentów znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie