1 grudnia 2020

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROFILU ZESPÓŁ KRYZYSOWY OZZL

§ 1

Prowadzącym profil w ramach portalu społecznościowego Facebook jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

§ 2

Prowadzący profil jest uprawniony do usuwania oraz moderowania wszelkich treści zamieszczanych przez innych użytkowników portalu społecznościowego, jeżeli uzna, że są to treści nieodpowiednie oraz takie, które nie korespondują z kształtowanym w ramach profilu przekazem.

§ 3

Prowadzący nie odpowiada za treści publikowane przez użytkowników oraz nie odpowiada za treści umieszczone w komentarzach do publikowanych postów.

§ 4

Zabrania się umieszczania w komentarzach do postów odnośników do innych stron internetowych. Wszelkie komentarze zawierające w swojej treści powyższe odnośniki będą niezwłocznie usuwane przez Prowadzącego profil.

§ 5

Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają polityki i regulaminów funkcjonujących w ramach portalu społecznościowego Facebook. Ponadto, Prowadzący profil zobowiązuje się we własnym zakresie, w miarę możliwości usuwać również treści powszechnie uznawane za wulgarne oraz obrażające inne osoby.

§ 6

Uprawnionym do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie jest wyłącznie Prowadzący profil.