18 grudnia 2020

Ostatniego listopada br. miała dobiec końca moja umowa rezydencka, ze względu na okres absencji (chorobowe itp.) została przedłużona do 18 grudnia. Sporo urlopu zostawiłam na koniec. 19 listopada zakończyłam szkolenie rezydenckie, w dniach 20.11-18.12.2020r. miałam przebywać na urlopie wypoczynkowym. Pod koniec listopada złożyłam dokumentację do UW i miałam czekać na zmianę statusu w SMK. Ale zachorowałam na COVID – izolacja przerywa urlop. Pani z UW mówi, że nie ma problemu, że to jest nowa sytuacja. Kadry planują aneksować umowę, przedłużając ją o te 10 dni izolacji. Czy kadry prawidłowo interpretują tę sytuację? Czy muszę wystosować specjalne pismo do MZ? 

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w świetle art. 16l ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, z zastrzeżeniem art. 16i ust. 1e, ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej jako u.ś.p.), czyli w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego.

Z kolei w myśl art. 6 ust. 2 u.ś.p. na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jeśli zatem na skutek zachorowania na COVID-19 przebywała Pani na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, to szkolenie specjalizacyjne ulega przedłużeniu o okres nieobecności z powodu choroby. Tym samym, jeśli umowa miała zakończyć się z dniem 19 grudnia 2020 r., to w przypadku 10-dniowego zwolnienia lekarskiego zostaje ona przedłużona do dnia 29 grudnia 2020 r. Istotnym jest, iż przysługuje Pani za ten czas 10 dni niewykorzystanego urlopu, który z powodu zachorowania na COVID-19 i zwolnienia lekarskiego, został przerwany.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie