24 marca 2021

„Pierwszy raz terminu „mobbing” w znaczeniu przyjmowanym obecnie użył szwedzki lekarz i psycholog Hainz Leymann na początku lat 80-tych ubiegło stulecia, który zajmował się problemem przemocy psychicznej w miejscu pracy. Zwrócił on uwagę, że tzw. pracownicy „trudni”, którzy byli negatywnie oceniani przez społeczność, nie byli takimi w przeszłości. Leymann zauważył, że wpływ na to miały jedynie struktura i warunki pracy, a nie zmiana charakterów. W 1984 r. opublikował swoją pracę na ten temat i zdefiniował mobbing w miejscu pracy, jako „psychologiczny terror, na który składa się systematyczny wrogi i nieetyczny sposób komunikowania się przez jedną lub kilka osób skierowany przeciwko jednostce. W efekcie osoba atakowana traci wiarę w możliwość obrony i uzyskania pomocy”. W polskim systemie prawa mobbing został zdefiniowany w kodeksie pracy w art. 94 3 . Zgodnie z tą definicją zawartą w § 2 mobbing oznacza: działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie